Asociația Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca, în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale din Republica Moldova, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, a organizat cursul de combatere a segregării și fenomenului de white flight (părinţii copiilor majoritari își mută micuții la o altă şcoală dacă la cea din apropierea casei sunt înscriși și copii romi). La eveniment au participat cadre didactice, inspectori școlari și reprezentanți ai unor ONG-uri. Participanții au concluzionat că segregarea este un fenomen în creștere și că, dacă la nivel oficial nu se iau măsuri adecvate, ne vom confrunta cu existența a două sisteme de învățământ paralele. Unul va fi sistemul la care au acces copiii care frecventează școli dotate, unde predau cadre didactice calificate, majoritatea acestora aflându-se în zonele urbane. De cealaltă parte, vorbim despre un sistem accesat de copiii din medii vulnerabile, în special copii romi, înscriși la unități de învățământ lipsite de dotări, insuficient finanțate, cu un mare grad de fluctuație în rândul profesorilor. Cele mai multe astfel de cazuri se găsesc în mediul rural. Noi am creionat şi câteva scenarii. Sunt soluţii ce pot fi puse în aplicare de autorităţi. Iată câteva dintre ele:
- oferirea de stimulente pentru cadrele didactice care lucrează în mediul rural şi/sau cu copii vulnerabili
- elaborarea şi implementarea de planuri de combatere a segregării şi monitorizarea fenomenului de white flight şi segregare
- dezvoltarea de infrastrctură şcolară şi dotarea şcolilor din mediul rural
- alocare financiară mai mare atât de la bugetul naţional cât şi de la cel local pentru şcolile cu elevi romi
- programul Şcoală după Şcoală implementat pentru toţi copiii din mediul rural.

Fiecare copil are dreptul la educație de calitate! Spunem NU segregării! Haide pe site să afli ce soluții propunem pentru rezolvarea acestor probleme! https://eza-proiect.ro/
#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants
NOTĂ: Toate persoanele din fotografii sunt vaccinate împotriva COVID19!
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Links