Pentru a veni în ajutorul copiilor expuși fenomenelor de bullying și cyberbullying, Asociatia Beehive, desfășoară in perioada 5 - 11 Noiembrie 2022, la Valea Doftanei in judetul Prahova, o serie de activitati menite să crească gradul de conștientizare cu privire la această problematică și să prevină și să combată aceste fenomene atât în rândul școlilor, cât și în cadrul liceelor. Activitatile sunt parte a proiectului Stop Bullying!, proiect finantat prin Programul Erasmus+ si implica 30 de tineri din 5 tari: Italia, Polonia, Slovacia, Spania si Romania.
Scopul principal este identificarea metodelor de recunoștere, prevenire și combatere a fenomenului de bullying și cyberbullying în educație, care vor conduce la dobândirea de competențe în acest domeniu, pentru participanti si alti tineri din cele 5 tari implicate, in vederea diminuarea excluziunii sociale și crearea unui mediu sigur de invațare, atât în mediul on line, în clasă și in afara ei, în contextul european și național, al cooperării europene si la nivel local intre ONG-uri si autoritati locale.
Pentru stimularea creativității, a participării active și a inițiativei, cei 30 de participanți la proiect vor desfășura activități specifice de educație non-formală: sunt prevăzute activități de cunoaștere și socializare, de „team building” și înțelegere a diversității culturale, ateliere tematice, o activitate comună cu elevii din cadrul liceului local, o întâlnire cu autoritățile locale și activități în aer liber.
Asociația Beehive este o organizație non-guvernamentală, non-profit și are statutul legal al unei asociații cu activități în domeniul artei, educației, culturii, protecției mediului, sportului și social pentru tineret. Pentru mai multe informaţii despre proiect, vă invităm să accesaţi pagina de Facebook a asociatiei.

Responsabil proiect,
Andreea Iorga