Stadiul de implementare al Strategiei de Dezvoltare Locală a Microregiunii Dâmbovița Sud-Vest
La 1 ianuarie 2017, Asociația GAL Microregiunea DBSV a început implementarea strategiei de dezvoltare locala a Microregiunii Dâmbovița Sud-Vest, primul pas fiind reanalizarea obiectivelor propuse la momentul scrierii strategiei, elaborarea ghidurilor și procedurilor de lucru pentru implementarea SDL și finanțarea proiectelor, lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor, evaluarea, selectarea și contractarea proiectelor.
Astfel, în perioada septembrie 2017 – iunie 2019, Asociația GAL Microregiunea DBSV a primit un număr de 70 de proiecte pentru finanțare prin intermediul măsurilor 2/2A – Modernizarea fermelor, M3/2B – Tineri fermieri, M5/6A – Non-agricol și M6/6B – Infrastructură socială și locală.
Toate proiectele primite au intrat în procesul de evaluare, rezultatul acestui proces fiind consemnat prin rapoartele de selecție finale emise de către GAL.
Astfel, din totalul de 70 de proiecte depuse au fost selectate pentru finanțare 2 proiecte pe măsura 2/2A, 20 proiecte pe măsura 3/2B, 9 proiecte pe măsura 5/6A și 13 proiecte pe măsura 6/6B.
Toate proiectele selectate la nivelul GAL pe măsurile 2/2A, 3/2B și 5/6A au fost selectate și la nivelul AFIR și semnate contractele de finanțare aferente, toate fiind în prezent în curs de implementare.
În ceea ce privește măsura 6/6B – Infrastructura locală și socială, menționăm că 11 proiecte din cele 13 depuse au fost contractate și se află în proces de implementare, 1 proiect de finanțare și sprijinire a infrastructurii sociale se află în procesul de finalizare a documentelor și avizelor necesare contractării iar cel de-al 13-lea se află în proces de evaluare la AFIR.
Pe toată perioada depunerii de proiecte, de evaluare și selectare a acelor proiecte care răspund nevoilor teritoriului GAL, Asociația GAL Microregiunea DBSV a analizat constant nevoile teritoriului, potențialul de dezvoltare, potențialii beneficiari, etc. astfel încât lansările următoare de apeluri vor avea la bază această analiză.
În perioada următoare, GAL urmează a lansa și pune la dispoziția potențialilor beneficiari și restul fondurilor alocate SDL.
Pentru informații suplimentare vă rugăm urmăriți website-ul GAL sau folosiți următoarele date de contact:
Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest
Strada Vladimir Streinu, nr. 44, Găești, județ Dâmbovița
Tel: 0727/373631; 0733/788361; E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;
Website: www.galdbsv.ro

Links