Stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Rurala a
GAL Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest

În perioada ianuarie 2017 – martie 2019, GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest a lansat sesiuni de depunere proiecte pentru toate măsurile finanțate prin strategia de dezvoltare locală. Pentru 2 din aceste măsuri, respectiv cele adresate tinerilor fermieri și activităților non-agricole, au fost lansate 2, respectiv 3 sesiuni de depunere proiecte.
În urma sesiunilor de depunere a proiectelor, au fost primite 70 de proiecte cu o valoare publică de 3.219.660 euro, din acestea 44 fiind eligibile și selectate cu o valoare nerambursabilă de 1.900/760 euro.
Din totalul proiectelor selectate pentru finanțare, până în prezent au fost încheiate 29 de contracte de finanțare cu o valoare publică de 1.409.563 euro, restul de 15 proiecte fiind în proces de evaluare/contractare la Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR).
În perioada următoare, urmează lansarea măsurilor cu fonduri disponibile, urmând ca pentru cele care nu mai au fonduri suficiente pentru finanțarea a cel puțin 1 proiect să fie demarată procedura de modificare SDL și realocare fonduri.
Totodată, pentru consultarea stadiului de implementare a strategiei de dezvoltare locală până în prezent, pe site-ul GAL va putea fi consultat raportul privind evaluarea SDL în perioada 13.12.2016 – 01.10.2018.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați site-ul GAL, www.galdbsv.ro.
Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest
Strada Vladimir Streinu, nr. 44, Găești, județ Dâmbovița
Tel: 0761/636284; 0727/373631; E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;
Website: www.galdbsv.ro

Links