Stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Rurală a GAL Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest
În perioada ianuarie 2017 – februarie 2020, GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest a lansat sesiuni de depunere proiecte pentru toate măsurile finanțate prin strategia de dezvoltare locală. Pentru 3 din aceste măsuri, respectiv cele adresate tinerilor fermieri, activităților non-agricole și infrastructurii locale și sociale, au fost lansate 2, respectiv 3 sesiuni de depunere proiecte.
În urma sesiunilor de depunere a proiectelor, au fost primite 81 de proiecte cu o valoare publică de 3.627.190,75 euro, din acestea 46 fiind eligibile și selectate pentru finanțare cu o valoare nerambursabilă de 2.022.199,00 euro.
Din totalul proiectelor selectate pentru finanțare, până în prezent au fost încheiate 43 de contracte de finanțare cu o valoare publică de 1.872.544,00 euro, celelalte 3 fiind în evaluare la AFIR județean.
Totodată, în această perioadă au fost constant analizate și reevaluate nevoile teritoriului GAL, astfel încât strategia de dezvoltare locală a suferit o serie de modificări, ultima dintre ele vizând implementarea măsurii adresată schemelor de calitate.
Unul din punctele slabe identificate la nivelul teritoriului GAL este lipsa implementării activităților premergătoare aderării la schemele de calitate pentru produsele agricole şi agroalimentare. Introducerea unor activități premergătoare aderării la schemele de calitate reprezintă o modalitate de încurajare a recunoașterii calităţii produselor agro-alimentare care au o caracteristică senzorială influenţată de aria geografică şi de asemeni, o modalitate de promovare a asocierii în sectorul agro-alimentar.
Producătorii din teritoriul GAL nu sunt suficient de informați pentru a înțelege ce presupune aderarea la o schemă de calitate, care sunt avantajele, condițiile de îndeplinit. Prin acțiunile premergătoare, se va asigura transferul informațiilor necesare în rândul acelor producători cu potențial de aderare la o schemă de calitate și promovarea astfel a unor produse naturale și cu o calitate ridicată din teritoriul GAL.
Măsura adresată schemelor de calitate, respectiv M4/3A, actualizată în cursul acestui an își propune să promoveze acțiuni premergătoare aderării la schemele de calitate pentru produsele agricole și agroalimentare, precum: întocmirea și/sau depunerea dosarelor de aplicație sau acțiuni conexe acestei activități, animare, organizare întâlniri, culegere informații/date, elaborarea documentelor etc.
Astfel, scopul măsurii este de a încuraja fermierii sau grupurile de fermieri să participe la activități premergătoare aderării la o schemă de calitate, să producă conform schemelor de calitate, precum și de a asigura o mai bună promovare a acestor investiții și produse în rândul consumatorilor.
Competitivitatea fermierilor va fi îmbunătățită printr-o mai bună integrare a acestora în cadrul lanțului agroalimentar prin intermediul activităților premergătoare aderării la o schemă de calitate. Folosirea schemelor de calitate asigură valoare adăugată produselor agroalimentare, creștere economică și crearea de locuri de muncă. Comercializarea unui produs certificat pe piață garantează atât calitatea cât și autenticitatea sa. Astfel, pentru realizarea unor produse de înaltă calitate, fermierii acordă o atenție sporită materiei prime utilizate și originii acesteia, tehnicile de producție și prelucrare sunt îmbunătățite și respectă standardele de calitate.
Comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale reprezintă o componentă importantă a sectorului agroalimentar din teritoriul GAL. Pentru o mare parte dintre micii fermieri, vânzarea directă a produselor proaspete ar putea reprezenta o sursă importantă de venit.
Implementarea activităților premergătoare aderării la o schemă de calitate , va conduce și la îmbunătăţirea cunoştinţelor consumatorilor cu privire la produsele agricole și alimentare, înregistrate pe scheme de calitate, va facilita armonizarea cererii cu oferta, va deschide noi posibilităţi de piaţă pentru fermieri și grupuri de fermieri, conducând în final la creşterea valorii adăugate a produselor şi a competitivităţii sectorului agroalimentar.
Participarea la activitățile premergătoare aderării la o schemă de calitate națională sau europeană a producătorilor care să-i ajute să înțeleagă sensul schemelor de calitate și recompensele pe care le pot primi pentru eforturile de a produce o gamă diversificată de produse de calitate va fi benefică pentru economia rurală. Politica în domeniul calităţii produselor agricole trebuie și are posibilitatea de a oferi producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în același timp producătorii împotriva practicilor neloiale.
Pentru consultarea stadiului de implementare a strategiei de dezvoltare locală până în prezent, pe site-ul GAL poate fi consultat raportul privind evaluarea implementării SDL până la finalul lunii septembrie 2019, urmând ca în perioada următoare să fie publicate actualizări constante ale implementării.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați site-ul GAL, www.galdbsv.ro.
Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest
Strada Vladimir Streinu, nr. 44, Găești, județ Dâmbovița
Tel: 0761/636284; 0727/373631; E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;
Website: www.galdbsv.ro

Links