București, 6 aprilie 2022

START pentru proiectul ”SILENT THEATRE – teatru în limba semnelor”

Eveniment lansare, luni 11 aprilie 2022, ora 10.00
Locație: Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz "Sfânta Maria" din București, Aleea Istru nr.6, sector 6

În perioada martie-noiembrie 2022, Asociația AVATAR în parteneriat cu Asociația pentru Educație ”aRtelier 2020” și Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz "Sfânta Maria" din București derulează proiectul cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN, ”SILENT THEATRE”

Proiectul ”SILENT THEATRE - teatru în limba semnelor” - constituie o oportunitate pentru integrarea copiilor și tinerilor cu deficiențe de auz în societate, prin facilitarea accesului la cultură în general și teatru în special.

Scopul proiectului este să faciliteze accesul la cultură prin intermediul spectacolului teatral pentru persoanele cu deficiențe de auz şi totodată să determine comunitatea locală să conștientizeze nevoile speciale ale acestora, precum şi modul specific de comunicare în spațiul cultural și nu numai.

Prin proiect ne dorim să facem trecerea de la limba semnelor ca mijloc de comunicare inter-umană. la limba semnelor ca mijloc de comunicare artistică. Ne dorim sa realizam un spectacol de teatru și un scurt- metraj in care actorii elevi și tineri cu deficiențe de auz de diferite grade isi spun replicile in limba semnelor, nu in cuvinte. Un spectacol in care totul este tradus in limba romana pentru a putea convinge publicul că toți, și cei care aud, și cei care nu aud, au dreptul la cultură.

Proiectul se adresează pe de o parte persoanelor deficiente de auz, în special tinerilor, care vor vedea în acest demers o dovadă a acceptării, și în același timp a înțelegerii faptului că sunt capabili să transmită și să recepteze emoția unui spectacol despre care se crede că nu le este accesibil. Pe de altă parte, grupul țintă este reprezentat de persoanele auzitoare care vor depăși barierele de comunicare, trecând de la toleranță, la acceptarea diversității.

Obiectivele proiectului sunt:
O1: Dezvoltarea competentelor de comunicare în limbajul mimico-gestual pentru 6 actori si 11 copii cu deficiențe de auz
O2: Dezvoltarea abilitaților de exprimare artistică pentru 11 copii cu deficiențe de auz
O3. Dezvoltarea competentelor tinerilor cu deficiente de auz de a fi creatori de produse culturale prin realizarea spectacolului de teatru și a scurt metrajului Micul prinț
O4. Promovarea produselor culturale adresate persoanelor cu deficiente de auz, dar accesibilizate pentru auzitori prin prezentarea publică a spectacolului de teatru și a scurt metrajului Micul prinț
O5. Dezvoltarea interesului si a respectului fata de manifestările teatrale în rândul persoanelor cu deficiențe de auz, prin implicarea tinerilor în crearea produselor culturale și prin prezentarea publică online și offline a acestora

In Romania există 23.000 de persoane cu deficiențe de auz, dintre care aproape 1.700 sunt copii (sursa ANPD, 2017). Pe lângă aceștia, mai există o mulțime de alți copii cu deficiență de auz care nu au fost încă luați în evidenta statului, din diferite motive. Persoanele deficiente de auz utilizează în comunicarea cu cei din jurul lor mai ales limbajul non-verbal, mimica, gesturile, postura, limbajul trupului, alături de limbajul mimico-gestual sau limba semnelor, recunoscuta legislativ ca limba persoanelor deficiente de auz. Totuși, exista familii in care copilul surd are părinți care aud, vorbesc, si nu cunosc, nu folosesc limba semnelor.

Lipsa comunicării de orice natura in familie, mai ales intre părinți și copii, duce la alte forme de marginalizare.

În prezent, accesul persoanelor surde la spectacolele de teatru este limitat, în primul rând din cauza faptului că acestea nu înțeleg limbajul verbal. La noi în țară au fost încercări timide, în cadrul unor proiecte punctuale, fără sustenabilitate, de a interpreta textul pieselor de teatru în limbaj mimico gestual. Nu există o trupă de teatru, nici măcar de amatori, alcătuită din persoane deficiente de auz care să susțină spectacole în limbaj mimico – gestual, cum există în alte țări. În 2015, Regizorul Timofei Kuliabin a pus în scenă Trei surori, respectând cu sfințenie textul lui Cehov, dar în limbaj mimico – gestual, jucat și pe scena Teatrului Odeon din Paris, actorii fiind auzitori. Compania de teatru Deaf West din Los Angeles a pus în scenă Deșteptarea primăverii, cu actori auzitori și surzi.

Ne propunem sa umplem un gol in cultura persoanelor deficiente de auz prin realizarea unui spectacol de teatru și a unui scurt metraj accesibil în aceeași măsura copiilor și adulților, surzilor și auzitorilor.

Principale activități pe care le vom derula sunt:
 Ateliere de limbaj mimico-gestual / limba semnelor pentru 6 actori si 11 copii cu deficiențe de auz
 Ateliere de artă dramatică pentru tinerii / elevii deficienți de auz.
 Realizarea spectacolului de teatru ”Micul Print” in limbajul semnelor, cu traducerea acestuia in cuvinte pentru persoanele auzitoare
 Realizarea scurt metrajului ”Micul prinț”
 Trei reprezentații ale spectacolului ”Micul prinț” în București
 Difuzarea scurt metrajului ”Micul Prinț
____________________________________________________________________
Proiect derulat de Asociația AVATAR în parteneriat cu Asociația pentru Educație ”aRtelier 2020” și Școala Profesionala Speciala pentru Deficienți de Auz "Sfânta Maria" din București și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național - AFCN.

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”

Links

Files