Asociația de tineret Together România organizează în Campina (Prahova), în perioada 23 – 29 aprilie 2022, proiectul european multilateral Make youth ACT. Obiectivul general este ca proiectul sa contribuie la formarea celor 30 de participanți ca factori activi in societatea civilă, care își folosesc resursele, ideile si aptitudinile pentru promovarea, dezvoltarea si susținerea comunității. Activitățile ii aduc pe tineri într-un contact nemijlocit cu realitatea care ii înconjoară, sa cunoască diferiți membri ai comunității, sa cunoască resursele comunității iar cu ajutorul organizațiilor pe care le reprezintă si cu lucrătorii de tineret locali care sa le ofere suport, sa vina cu soluții la nevoile identificate, prin dezvoltarea unor proiecte locale, naționale si europene. In proiect sunt implicați 30 de tineri din 5 tări: Italia, Bulgaria, Polonia, Slovacia si Romania ca tara gazda.
Pentru stimularea creativității, a participării active și a inițiativei, cei 30 de participanți la proiect vor desfășura activități specifice de educație non‐formala: ateliere de creație și de lucru, activități out‐door și de voluntariat alături de tinerii din comunitatea locală, jocuri de grup, întâlniri cu autoritățile locale și membrii unor ONG-uri, seri culturale cu specific național pentru fiecare țara participanta, descoperirea patrimoniului local și regional prin activități specifice, activitati de follow‐up, etc.
Asociația Together România este o organizație non‐guvernamentală, non‐profit si are statutul legal al unei asociații cu activități in domeniul artei, educației, culturii, protecției mediului, sportului și social pentru tineret. Pentru mai multe informații cu privire la acest proiect sau despre activitatea noastră, va rugăm sa ne contactati sau sa accesați pagina web a asociației.
Proiectul este finantat de catre Programul Erasmus+. Acest program european îi ajută pe tineri să îşi dezvolte competenţe şi să îşi crească şansele de angajare, oferindu-le oportunitatea de a participa si în proiecte europene multiculturale.

Coordonator proiect,
Clarisa Turcu

Links