Vineri, 04 februarie 2022 s-a încheiat trainingul Educația, motor de promovare a păcii și antidot pentru bullying organizat de Asociația EuroDEMOS în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. La training au participat 70 de cadre didactice din 45 de instituții de învățământ din județul Vaslui, respectiv: educatori, învățători, profesori, diriginți, responsabili educativi, responsabili comisii antibullying, directori de școli etc.
În cadrul evenimentului final, certificatele de participare au fost oferite de către Președintele EuroDEMOS – Excelența Sa Dr. Morel Bolea alături de echipa de traineri și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.
“Piratarea cognitivă este o formă de atac cibernetic care exploatează vulnerabilitățile psihologice, perpetuează prejudecățile și în cele din urmă compromite gândirea logică și critică, dând naștere disonanței cognitive. Scopul piratării cognitive este de a schimba atât gândirea și comportamentul individual, cât și gândirea și acțiunea publicului țintă folosind dezinformarea pentru a crea tulburări, acte de violență la nivelul societății. Scopul este de a manipula modul în care cetățenii percep realitatea, iar educația este soluția pentru protejarea împotriva piratării cognitive. Tinerii trebuie educați pentru a avea capacitatea intelectuală de a “valida” informația înainte de a o accepta ca pe un adevăr și eventual de a o promova, în mod special prin intermediul rețelelor de socializare care sunt ultrapopulate de troli.” (Morel Bolea)
Trainingul a fost organizat întrucât una dintre problemele principale actuale este bullyingul cu precădere cyberbullyingul care a luat amploare, fiind favorizat de către situația pandemică și perioada de studiu on line.
Trainingul a avut următoarele tematici: definirea păcii în societatea contemporană, promovarea comportamentelor incluzive în rândul elevilor, dezvoltarea de metode non-formale pentru creșterea conștientizării efectelor bullying-ului.
Trainingul a fost susținut voluntar de către o echipă de formatori EuroDEMOS, cu expertiză în educația non formală multidisciplinară, care dețin multiple calificări profesionale precum: traineri of trainers, auditori în domeniul calității, evaluatori de competențe profesionale, manageri de inovare, animatori socio-educativi, maeștri de ceremonii, organizatori spectacole, manageri de proiecte etc.
În cadrul trainingului soluția identificată a fost importanța dezvoltării colaborării între sectorul formal și non formal al educației, respectiv al profesioniștilor formatori din educația non formală cu cadre didactice implicate în dezvoltarea unei generații tinere sănătoase intelectual și moral.
Trainingul a fost apreciat atat de către reprezentanții Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și în mod special de către cadrele didactice participante, astfel că reprezentanții EuroDEMOS au declarat că vor fi continua să dezvolte colaborarea și prin proiecte viitoare prin care să se ofere oportunități pentru dezvoltarea competențelor personale ale cadrelor didactice și tinerilor din județul Vaslui.
Trainingul a fost una din activitățile locale a proiectului internațional Exploring the Role of Youth in Reconciliation and Peacebuilding (Explorarea Rolului Tinerilor în Reconciliere și Construirea Păcii) desfășurat în perioada 01 Noiembrie 2019 – 31 Martie 2022, coordonat de Youth for Social Changes, co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Proiectul are ca teme principale pacea, reconcilierea, non violența, non discriminarea și antibullyingul. Proiectul a dezvoltat cooperarea, schimbul de bune practici și dezvoltarea capacității organizaționale a 8 parteneri instituționali din: România, Albania, Montenegro, Macedonia de Nord, Kosovo, Grecia, Serbia și Polonia.
Asociația EuroDEMOS este o asociație de apărare a drepturilor omului tip umbrelă, cu activitate voluntară multidisciplinară, independentă, non-profit, școală civică de implicare voluntară, formare și afirmare la nivel local, național și internațional a viitorilor lideri de opinie, prin intermediul programelor de interes comunitar și european.