Asociatia Colegiul Pacientilor va asigura lunar, în limita resurselor disponibile, tratamente și îngrijiri medicale la domiciliu gratuite sau cu plata unui tarif social (pacientii vor achita doar jumătate din contravaloarea serviciilor și tratamentelor la domiciliu).
De intervențiile noastre pot beneficia copii, varstnici si alte categorii de persoane cu boli cronice, persoane externate din spital cu recomandare de a continua tratamentul la domiciliu sau covalescenți după anumite boli (ex. fracturi, accidente vasculare, interventii chirurgicale importante).
Detalii suplimentare, precum și condiții de eligibilitate pot fi obtinute la tel 0790896477 sau email: office@colegiulpacientilor.org.
Despre Colegiul Pacientilor
Asociația Colegiul Pacienților este o organizație non-profit, cu reprezentativitate națională, înființată cu scopul de a promova și proteja drepturile pacienților și de a contribui la îmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii de sănătate.
Crezul nostru este că dreptul la sănătate este universal și nu trebuie împiedicat de existența unor bariere în funcție de statutul social al pacienților.
Puteti sustine proiectele sociale ale Asociatiei Colegiul Pacientilor prin accesarea serviciilor medicale la domiciliu cu plata, la tarife accesibile.

Links