Economia socială are ca misiune desfășurarea de activități care să servească interesul general al comunității sau un scop social, prin producerea şi furnizarea de bunuri și servicii, precum și prin incluziunea persoanelor vulnerabile pe piața muncii. La nivelul Uniunii Europene există circa 2 milioane de întreprinderi sociale, care angajează aproximativ 11 milioane de persoane, respectiv 6% din forța de muncă din UE. La rândul ei, România a acordat fonduri europene în valoare de 429.153.699 EUR, pentru înființarea de întreprinderi sociale, în perioada 2009 -2015. Prin intermediul acestor fonduri au fost create 1339 de întreprinderi sociale, generând 8332 de locuri de muncă. În paralel, s-a lucrat la un cadru legal al acestui sector, materializat prin adoptarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială, care este în vigoare și astăzi. La momentul actual, numărul întreprinderilor sociale acreditate din România s-a redus la 120, potrivit datelor din Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale.

Economia socială are ca misiune desfășurarea de activități care să servească interesul general al comunității sau un scop social, prin producerea şi furnizarea de bunuri și servicii, precum și prin incluziunea persoanelor vulnerabile pe piața muncii. Legislația română menționează o serie de condiții obligatorii pentru definirea unei entități ca și întreprindere socială, cea mai importantă fiind aceea de a urmări un scop social și/ sau interesul general al comunității. Dacă în cazul unui ONG, aceste condiții sunt prin definiție subscrise scopului, pentru o societate comercială este nevoie de o adaptare a modului de funcționare și implicit a actelor constitutive. Pentru a stimula antreprenoriatul social este nevoie în egală măsură de implicarea ONGurilor în activități economice dar și de atragerea antreprenorilor în afaceri cu impact social.
Pentru a încuraja dezvoltarea sectorului economiei sociale din România și pentru a veni în sprijinul viitorilor antreprenori, Centrul Pentru Legislație Nonprofit organizează marți, 30 iunie a.c., ora 17, un webinar pe tema antreprenoriatului social, ce va reuni experți și antreprenori sociali care vor aborda următoarele subiecte:

1. Cum poate contribui o societate comercială la promovarea unui scop social și/ sau a interesului general al comunității;
2. Care sunt cerințele legale și procedura de urmat pentru acreditarea întreprinderilor sociale și de eligibilitate pentru atragerea finanțărilor europene;
3. Bune practici și exemple de succes în aplicarea principiilor economiei sociale;
4. Lecții învățate în 10 ani de economie socială în România.

Participarea la acest eveniment este gratuită.

Pentru detalii suplimentare și înscriere, vă rugăm să accesați https://www.clnr.ro/webinar-antreprenoriat-orientat-spre-interesul-general-al-societatii/

Links