EVENIMENT ONLINE GRATUIT

Conferința reunește agenți ai schimbării și se concentrează pe dialogul dintre sectoarele social și cel al afacerilor. Obiectivul vizat este de a le spori tinerilor care părăsesc sistemul de protecție șansele la o viață independentă.
Participanții la conferință pot lua parte la sesiuni plenare și ateliere de lucru adresând următoarele întrebări:
• Cum pot sprijini programele de job coaching și mentorat tinerii care părăsesc sistemul de protecție și intră pe piața muncii?
• Ce modele de instruire și supraveghere au avut un succes deosebit pentru personalul care lucrează cu tineri pe cale să părăsească sistemul de îngrijire?
• Cum pot tinerii să fie implicați direct în procesele legate de părăsirea sistemului de protecție și începerea unei vieți independente?
• Soluții în sectorul de afaceri: cum poate sectorul de afaceri să deschidă și să susțină oportunități pentru integrarea tinerilor pe piața muncii?
Limbile oficiale ale conferinței sunt română, engleză și bulgară. Este disponibilă traducere simultană în aceste limbi pentru participanții înregistrați la eveniment.

Ne vedem pe 2-3 iunie la Conferința Wings4Youth - CONSTRUIM PUNȚI din București!

Proiectul „Wings4Youth“ este finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene (REC).
________________________________________

ONLINE EVENT, OPEN TO THE PUBLIC
This conference brings together change makers, and focuses on the dialogue between the social and the business sectors. The aim is to increase the chances of youth leaving the protection system to reach an independent life.
The participants in the conference can attend plenary sessions and workshops addressing the following questions:
• How can job coaching and mentoring programmes support care leavers entering the labour market?
• What models of training and supervision have been particularly successful for staff working with young people about to leave care?
• How can young people be directly involved in processes related to leaving care and starting an independent life?
• Solutions in business: how can the business sector open up opportunities for the integration of young people in the labour market, and give it support?
The official languages of the conference are Romanian, English and Bulgarian. Simultaneous translation is provided in these languages for the registered participants.

See you in Bucharest on 2nd &3rd of June at the Wings4Youth Conference – Building Bridges!

The “Wings4Youth” project is co-funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union.

Links