CSR

Știri recente

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) (organizatie membra a Bancii Mondiale) are deschis pentru societatea civila Programul de Granturi Mici.
mai mult
Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu anunta lansarea unei noi sesiuni de finantare. Data limita de depunere a proiectelor este 26 Septembrie 2008. DOMENIILE TEMATICE ale GEF sunt: - schimbările climatice (SC), - conservarea biodiversităţii (CB), - ape internaţionale (AI), - managementul durabil al terenurilor (MDT) şi - poluanţi organici persistenţi (POP).

mai mult
Obiectivul Fondului ONG înfiinţat de Mecanismul Financiar al Zonei Economice Europene (European Economic Area EEA) este de a consolida societatea civilă din România prin sprijinirea unor proiecte în cinci domenii prioritare. - consolidarea democraţiei - oportunităţi pentru participarea copiilor si tinerilor la viaţa comunităţii - incluziune socială şi acces la servicii sociale - protecţia mediului - conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural 2. Bugetul alocat şi valoarea finaţărilor Fondul ONG acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte dezvoltate de organizaţii neguvernamentale. Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este 1.800.000 EUR. Alocarea financiară pe componente ...

mai mult
Secretariatului General al Guvernului si Agentia Nationala pentru Romi lanseaza Schema de Grant a Proiectului PHARE 2006 „Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor” in valoare de 18 milioane Euro, prin care se vor finanta proiecte in domeniile locuire si mica infrastructura, sanatate, pregatire vocationala si activitati generatoare de venit, conceptul de baza fiind cel de dezvoltare comunitara. Beneficiarii finali ai acestui program sunt comunitatile de romi. Prin intermediul acestei scheme de grant se urmareste imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatilor rome.

mai mult
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului deschide selectia pentru 4 Programe de Interes National pentru periaoda 2008-2009.
mai mult
In domeniul educatiei si culturii pe perioada 2007-2013, Comisia Europeana a adoptat patru programe ce vor sprijini educatia si pregatirea, tineretul, cultura si cetatenia.
mai mult
In anul 2006, Comisia a pus bazele Instrumentului European pentru Democratie si Drepturile Omului (EIDHR). Acest instrument financiar ofera posibilitatea Uniunii Europene de a sprijini promovarea democratiei si drepturilor omului la nivel mondial.
mai mult
Din punct de vedere fiscal, donaţiile şi sponsorizarile acordate nu sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. În schimb, conform art. 21, alin. 3, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente.

mai mult
Acesta este un proiect derulat de asociatia neguvernamentala Mediaorg, avand drept partener principal compania Heineken Romania. Efectul defrisarilor masive din ultimii ani ne afecteaza pe toti, indiferent daca locuim in mijlocul unui oras sau la marginea unei (foste) paduri: poluare, alunecari de teren, schimbari climatice majore. Cu totii contribuim la aceasta distrugere! O persoana 'consuma' anual aprox. 65m3 de lemn - transformati in 320 kg hartie (ziare, reviste, ambalaje, documente de birou etc).

mai mult