Programul Active Citizens Fund România lansează 8 apeluri de proiecte în valoare totală de 26.493.800 Euro, pentru organizațiile neguvernamentale din România, ca parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Cele 8 apeluri de proiecte contribuie la obiectivul general al programului, acela de a consolida societatea civilă şi cetăţenia activă şi de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile. În acelaşi timp, apelurile publicate azi urmăresc consolidarea relaţiilor bilaterale cu organizaţii din Statele Donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Active Citizens Fund România îşi afirmă astfel sprijinul pentru proiecte care contribuie la consolidarea culturii democratice a cetăţenilor, conştientizarea civică, protejarea drepturilor omului şi promovarea tratamentului egal. Sunt încurajate demersuri ale organizaţiilor neguvernamentale pentru promovarea implicării cetăţenilor în procesul decizional la nivel naţional și local şi pentru incluziunea grupurilor vulnerabile.

Apelurile lansate azi acoperă o arie largă de domenii și activități, astfel:

Apel #1 – Participare civică în zone insuficient deservite

Apel #2 – Educaţie şi implicare civică

Apel #3 – Activism civic și advocacy

Apel #4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal

Apel #6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Apel #7 – Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile

Apel #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice

O atenţie specială va fi acordată unor domenii considerate de importanță majoră în România: mediu și schimbări climatice; egalitate de gen și violență bazată pe gen; combaterea încălcării drepturilor omului şi a discriminării romilor; creşterea capacităţii şi incluziunea romilor.

Solicitanţii eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România. Este puternic încurajat parteneriatul atât cu alte organizații neguvernamentale (care pot fi din acelaşi domeniu de activitate sau din alte domenii complementare), cât şi cu alţi stakeholderi (autorităţi locale sau centrale, companii, alte entităţi publice sau private). De asemenea, este încurajat parteneriatul cu entităţi din statele donatoare.

Bugetul total al celor 8 apeluri este de 26.493.800 Euro. Finanțarea proiectelor se va acorda sub formă de grant (finanţare nerambursabilă), în urma unui proces de selecţie. În cadrul programului sunt disponibile mai multe tipuri de granturi, cu valori cuprinse între 5.000 şi 250.000 Euro.

Procesul de aplicare se va deschide în data de 9 ianuarie 2020 și va avea loc exclusiv online, pe o platformă dedicată. Există diferite termene limită pentru aplicare, în funcție de fiecare apel, cel mai apropiat dintre acestea fiind 11 martie 2020.

Detalii suplimentare despre fiecare apel, precum și despre program sunt disponibile pe pagina web www.activecitizensfund.ro/apeluri. Pentru a ușura selectarea celui mai potrivit apel, Operatorul de Fond a realizat o hartă a apelurilor disponibilă AICI.