Fundația Comunitară Iaşi și Lidl România anunță cei 9 câștigători de micro-granturi nerambursabile din cadrul programului „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”. La nivel național, inițiativa este coordonată de Federația Fundațiile Comunitare din România, finanțată de Lidl și implementată prin fundațiile comunitare din 6 orașe din țară, cu o valoare totală de 1.425.000 lei. La nivel local, programul este implementat prin Fundaţia Comunitară Iaşi, iar suma de 237.500 de lei alocată va fi investită în proiecte ce adresează nevoi educaţionale din comunitatea vasluiană.

Inițiativele din Vaslui au fost alese pe baza unui concurs de Proiecte, iar procesul de înscriere și selecție a durat aproximativ două luni. Din totalul de 30 de proiecte înscrise, care au avut ca scop îmbunătățirea nivelului educației din Vaslui, vor fi finanțate 9, cu suma totală de 237.500 lei. Dintre proiectele pe care fondul le va susține financiar şi cu asistenţă tehnică se numără:

  • înființarea la Vaslui a unui club de robotică și astronomie unde se vor organiza activități experimentale, de observare a spațiului, de construire și programare roboți
  • activarea unui spațiu de lucru în aer liber dedicat dezvoltării activităților de învățare prin joacă și muzică, pentru copii cu dizabilități
  • organizarea de ateliere experimentale pentru dezvoltarea încrederii în sine şi a curiozităţii pentru științe a elevilor, prin înțelegerea fenomenelor din viața de zi cu zi
  • activități care încurajează implicarea civică și antreprenorială în care tinerii inițiază și implementează proiecte pentru comunitate.

Toate activitățile incluse în cele 9 proiecte finanțate se vor desfășura în perioada septembrie 2020 – martie 2021 în Vaslui și au ca scop creşterea şi îmbunătăţirea educației cu participarea următoarelor școli și organizații: Şcoala gimnazială “Mihai Eminescu”, Liceul “Mihai Kogălniceanu”, Şcoala gimnazială “Mihai Eminescu” Laza, Şcoală gimanzială “Constantin Motaş”, Liceul teoretic “Emil Racoviţă”, Asociaţia Profizica, Asociaţia culturală ArtEst – Vaslui, Asociaţia Excelenţă Vasluiană, Asociaţia ONU din România – Club Vaslui etc. Lista completă a inițiativelor finanțate se găsește aici. Informaţiile privind data la care se vor desfăşura activităţile, clasele sau atelierele vor fi furnizate, atât în mediul offline, cât şi în cel online, de către organizatorii proiectelor şi pe pagina de facebook a Fundaţiei Comunitare Iaşi, începând cu luna octombrie.

Credem că puterea unei comunități este dată de forţa legăturilor sociale specifice grupurilor mici, dar implicate în viața cetății. Încrederea socială se construiește prin acţiuni directe, care produc efecte observabile, iar aceste iniţiative care sunt generate de comunitate pentru comunitate pot, în timp, consolida încrederea de care comunitățile au nevoie pentru a se dezvolta. menționează Ciprian-Mihai Păiuș, Director Executiv Fundația Comunitară Iași.

Pentru noi, un criteriu fundamental în ceea ce privește selecția inițiativelor în care ne implicăm este relevantă pentru contextul local. De aceea, ne bucurăm că putem susține proiecte de impact gândite de la zero de organizații locale, bazate pe informații relevante de la firul ierbii, pentru comunitatea din care fac parte, pornind de la niște nevoi foarte bine identificate. Ne bucurăm că putem sprijini astfel de inițiative pe cât de curajoase, pe atât de autentice și că putem contribui astfel la un viitor mai bun pentru comunitățile din care facem parte - a spus Cristina Hanganu, Director Comunicare & CSR, Lidl România.

Detalii despre programul de finanțare implementat pentru Vaslui și alte materiale referitoare la program se pot accesa pe www.fondulpentruunviitormaibun.ro și pe canalele de comunicare ale Fundaţiei Comunitare Iaşi.