Proiecte sociale și educaționale din 8 județe situate în estul țării şi-au găsit finanţarea prin runda a doua a programului Investii pentru comunități durabile, anunţă Fundația de Sprijin Comunitar și Fundația Vodafone România. Runda de finanțare este parte din Programul Strategic de Investiţie în Mediul Rural  implementat de Fundaţia Vodafone România în comunități rurale din toate județele țării și care susțin dezvoltarea de proiecte în domeniile educației și serviciilor sociale necesare categoriilor defavorizate din satele și orașele mici din România.

Desfășurată în perioada iunie 2016 - iunie 2017, runda de finanțare Investiții pentru comunități durabile a contribuit semnificativ la dezvoltarea și implementarea a 10 proiecte în tot atâtea comunități mici (pâna la 30.000 de locuitori) din județele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea. Valoarea totală a rundei de finanțare a fost de 105.322 euro, dintre care 102.611 euro au fost oferiți de Fundația Vodafone România, iar 2.711 euro reprezintă contribuția Fundației de Sprijin Comunitar Bacău.

 Proiectele au oferit servicii sociale și educaționale pentru copii și tineri (3), servicii educative și de recuperare pentru persoane cu dizabilități (3), servicii socio-medicale pentru vârstnici (3) și un proiect de dezvoltare socio-comunitară. Nu mai puțin de 9.000 de persoane au beneficiat de aceste servicii, dintre care 5.532 au fost copii, 2.646 adulți și 822 vârstnici.

Rezultatele sunt mulțumitoare și denotă un impact major și schimbări importante aduse de aceste proiecte în viețile beneficiarilor directi și indirecți.

Astfel:

  • 85 % dintre copiii cu dizabilități și-au îmbunătățit evoluția fizică și psihică datorită serviciilor integrate oferite;
  • 20 % dintre persoanele cu deficiențe de vedere din județul Vaslui și-au îmbunătățit calitatea vieții prin obținerea unor produse asistive (baston cu bilă și ceas cu vorbire în limba română); 
  • 25 % dintre copiii de etnie romă (cazuri sociale) au dobândit deprinderi și abilități noi și și-au îmbunătățit stima de sine;
  • 75% dintre copii au dezvoltat competențe și abilități noi necesare pentru modelarea comportamentului, a creșterii stimei de sine, pentru obținerea unor rezultate mai bune la școala și șansa la un viitor mai bun;
  • 75 % dintre familiile din comunități sărace ale comunei Țibănești și-au îmbunătățit calitatea vieții prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și adoptarea unui stil de viață mai sănătos;
  • 90 % dintre persoanele vârstnice cu diverse probleme medicale datorate vârstei, sau cu dizabilități, și-au îmbunătățit calitatea vieții cu ajutorul unor servicii de specialitate oferite la domiciliu sau în centre de zi specifice.

Dincolo de cifre, cele 10 proiecte au adus schimbări importante în comunitățile în care au fost implementate. Iată doar câteva exemple de proiecte inovatoare și cu impact major asupra persoanelor cărora li s-au adresat.

In Slănic Moldova, județul Bacău, Asociația Congregația Surorilor Providenței a primit o finanțare care a permis dezvoltarea unui serviciu nou de îngrijire la domiciliu și a unui punct medical destinat cu precadere persoanelor vârstnice. Serviciul deschis prin acest proiect se dovedește foarte important într-o comunitate îmbătrânită, în care vârstnicii aveau puține servicii dedicate deși se confruntă cu o gamă complexă de probleme specifice vârstei.

Tot vârstnicii au fost beneficiarii unui alt proiect desfășurat în satul Corni din comuna Bodești, județul Neamț. În acest sat 90% dintre locuitori sunt pensionari, însă nu au avut niciodată la dispoziție în satul lor, nici măcar un dispensar medical. Acesta este motivul pentru care Asociația Christiana a inaugurat un centru de zi destinat acestora, în care se pot desfășura atât activități de socializare și terapie ocupațională, dar mai ales consultații medicale de bază și servicii de kinetoterapie, asistență socială și consiliere specializată.

La Homocea, în județul Vrancea, Asociația Maria Francisca a inaugurat un program after school într-o comunitate cu multe probleme socio-economice, în care copiii nu aveau nici o posibilitate de a accesa activități educative și recreative extrașcolare. Cu sprijinul a 10 profesori voluntari de la școala din localitate, centrul oferă acum un loc dedicat pentru un număr de 75 de copii, cazuri sociale, care au posibilitatea de a-și face temele, a învăța și a se juca într-un cadru prietenos, cu personal specializat și dotări de bună calitate.  

O descriere mai detaliată a acestor proiecte puteţi regăsi pe pagina disponibila aici.