Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest anunță lansarea celei de-a patra sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 1/1C “Incluziune socială prin transfer de cunoștințe și organizarea de târguri pentru promovarea produselor locale și tradiționale”, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest.

Data lansării apelului de selecție 17.11.2020

Măsura lansată prin apelul de selecție - cu tipurile de beneficiari eligibili Beneficiarii direcți ai Măsurii 1/1C sunt:

Entități publice/private sau asociații de minorități rrome din teritoriul GAL, care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.

Fondurile disponibile pentru această Măsură Fondurile disponibile pentru Măsura 1/1C, în această sesiune sunt de 19.835,40 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile este de: 19.835,40 euro.

În cazul Măsurii 1/1C, principiul finanţării nerambursabile este acela al:

 

  • rambursării costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.

 

 

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele Sesiunea este deschisă în perioada 17– 27.11.2020. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este 27.11.2020, ora 16:00. Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii aferente acestei măsuri se oprește înainte de termenul limită prevăzut în apelul de selecție atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu punctajul minim aferent apelului de selecție în desfășurare, excluzând valoarea publică a proiectelor retrase, ajunge la 110% din nivelul alocării sesiunii respective, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 1/1C se va face la sediul Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44, astfel:

 

  • Luni – Vineri: 10:00 – 17:00.

 

 

Informații detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 1/1C sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, cu anexele aferente (în varianta electronică sau tipărită) și pot fi găsite la sediul GAL MICROREGIUNEA DÂMBOVIȚA SUD-VEST din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44 și pe pagina web www.galdbsv.ro.