În România, societatea civilă prinde o voce tot mai importantă și coerentă. Mobilizările cetățenești observate în ultimii ani au început o transformare a vieții publice românești prin consolidarea rolului societății civile ca actor al schimbării.

Franța, atunci când favorizează, în cadrul politicii sale de cooperare internațională, parteneriatele instituționale, acordă o atenție deosebită organizațiilor societății civile pe care le considera ca fiind actori-cheie în dezvoltarea politicilor publice concertate, inclusivă și durabilă.

În acest sens, Ambasada Franței în România acorda de mulți ani sprijin tehnic și financiar pentru punerea în aplicare a proiectelor inovatoare, pilot, inițiate de ONG-uri din România și destinate să se extindă, precum și a acțiunilor ce vizează structurarea societății civile.
În 2017, Ambasada Franței își reînnoiește sprijinul pentru dezvoltarea societății civile românești și, mai mult, pentru implicarea organizațiilor cetatenesti.

Prin urmare, acest apel de proiecte vizează „consolidarea societății civile românești în susținerea asociațiilor persoanelor vulnerabile sau a celor din jurul lor.“ Proiectele prezentate în această direcție vor urmări apoi să sprijine participarea cetățeneasca a unuia sau mai multor grupuri de persoane vulnerabile sau a celor din jurul lor, în scopul de a facilita accesul acestora la drepturi și să încurajeze luarea în considerare de către autoritățile publice a preocupărilor acestora în elaborarea politicilor care îi afectează.

Structuri eligibile

Apelul pentru proiecte se adresează organizațiilor non-guvernamentale (ONG) din Romania non-profit - asociații, fundații și ONG-uri - înregistrate în România și care implementează proiecte pe teritoriul românesc. Un ONG poate depune numai un singur proiect în cadrul acestui apel.

Teme care pot fi abordate (una sau mai multe): 

 • Sprijin pentru mobilizarea colectivă a persoanelor pentru sustinerea accesului la asistenta medicala, axat pe una sau mai multe boli sau la nivel de comunitate.
 • Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor în vârstă și a pensionarilor pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.
 • Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor cu handicap pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.
 • Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor afectate de sărăcie pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.

Suma şi modalităţile de cofinanţare

Proiectul propus va fi finanţat de către Ambasadă cu suma de 5 000 de euro maxim. Aceasta suma va trebui să reprezinte maxim 80% din bugetul global al proiectului. O primă tranșă de 75% din subvenția acordată va fi plătita la semnarea conventiei, soldul fiind plătit după prezentarea unui raport de activitate și financiar inainte de 31 martie 2018.

Cheltuielile administrative ce ţin de acest proiect nu vor putea depăşi 30 % din bugetul global.

Depunerea dosarelor, care să conțină:

 • formularul de candidatura din anexa (în franceză sau în română)
 • o prezentare a asociatiei (in franceza sau in romana)
 • un buget detaliat (care sa conțină finantările și cheltuielile provizorii)
 • coordonatele bancare (document oficial emis de bancă) ale asociației

Numai dosarele complete depuse înainte de luni 31 iulie 2017 (termen limită) vor fi luate în considerare.

Ele trebuie trimise pe adresa:

Ambasada Franţei în România / Serviciul de cooperare Institutul francez
- Bd Dacia 77 - 020 051 BUCURESTI

Contacte serviciul de cooperare :
Tel : 0374 125 259
Mail : charlotte.broissand@diplomatie.gouv.fr // estelle.ribes@diplomatie.gouv.fr

 

 

 

 


Procedura de selecţie

Selecţia proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:

 • respectarea temelor prioritare ale apelului
 • caracterul inovator, realist şi reproductibil al proiectului propus,
 • gradul de precizie al proiectului (obiective, beneficiari, calendar, buget, rezultate, etc.),
 • calitatea şi diversitatea parteneriatelor dezvoltate cu ocazia desfăşurării acestuia.

O atenție deosebită va fi acordată proiectelor care favorizeaza schimbul de experiență și expertiză franceză.

La sfarsitul selecției vor fi reținute 3 proiecte. Rezultatele selecției vor fi comunicate direct candidaților în data de luni 28 august 2017.

Recapitulare:

DDL depunere candidaturi: 31 iulie
Rezultate selecție: 28 august 2017
Începutul proiectelor: 1 septembrie