Fundația ”Alături de Voi” România anunță lansarea unui concurs de minigranturi ce pot fi accesate de către organizații ale elevilor și studenților, granturi ce sunt acordate în cadrul proiectului ”Build Solid Ground”, finanțat de Comisia Europeană.

Prin aceste granturi, urmărim să finanțăm proiecte de comunicare și conștientizare legate de implementarea în România a Agendei 2030, cu accent pe obiectivele 1 (fără sărăcie), 5 (egalitate de gen), 8 (muncă decentă și 11 (orașe și comunități durabile).

Alocarea financiară pentru această competiție de minigranturi este de maxim 15,400.00 Euro, reprezentând 73,766.00 RON, în cadrul acestei competiții putând fi finanțate un număr maxim de 7 asociații ale elevilor și studenților cu o valoare maximă de 10,538.00 lei/per grant (echivalentul a 2200 Euro).

Obiectivele acestui apel de proiecte sunt :

 • Să crească gradul de conștientizare al cetățenilor, în general și al tinerilor, în special din România cu privire la nevoile, drepturile, soluțiile și angajamentele asumate la nivel global precum și despre agenda globală cu privire la locuire, terenuri și comunitățile urbane;
 • Să genereze un impact educațional crescut în rândul tinerilor cu privire la înțelegerea aspectelor legate de terenuri, locuire, egalitatea de gen și inter-dependențe între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare;
 • Să crească nivelul de implicare al tinerilor în acțiuni ce țin de Agenda 2020 astfel încât aceștia să devină actori implicați în dezvoltarea globală și în domeniul locuirii.

Exemple de activități eligibile:

 • Activități de informare, conștientizare, sensibilizare cu privire la problematica locuirii, a sărăciei și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă;
 • Dezbateri, workshop-uri, seminarii, ateliere de lucru adresate tinerilor, care să atingă una sau mai multe priorități tematice ale proiectului;
 • Activități creative și culturale (acțiuni stradale, dialoguri, proiecție de filme, etc.) care să atingă aspecte relevante legate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă;
 • Producția și realizarea de materiale de comunicare, precum și distribuția acestora prin media tradițională și noile media;
 • Flash-moburi și alte acțiuni publice, participative;
 • Publicații (pliante, producții audiovizuale, materiale de campanie etc);
 • Materiale video, audio, foto sau scrise despre persoanele afectate de inegalități, din perspectiva locuirii, pentru utilizare în media sau media socială.

Aspecte privind derularea procesului de aplicare:

 1. Metodologia competiției, precum și formularele de înaintare a propunerilor se pot descărca din această pagină.
 2. Propunerile de proiecte se depun în format electronic, prin email, la adresa bsg@alaturidevoi.ro și vor conține formularele obligatorii: Formular 1 – Formularul de aplicaţie, Formular 2 – Propunerea de buget, însoțite de către ultimul statut al organizației, în copie scanată, format pdf, semnată în conformitate cu originalul, de către reprezentantul legal al aplicantului;
 3. Termenul de depunere este data de 25 octombrie 2020, ora 24.00, prin email, la adresa bsg@alaturidevoi.ro;
 4. Orice cerere de clarificare sau informare se trimite la adresa de email bsg@alaturidevoi.ro, cu subiect ”cerere de clarificare competiție minigranturi”.

Puteți descărca următoarele fișiere:

Metodologie competitie subgranturi.pdf

Formular de aplicatie subgrant – Formular 1.docx

Propunerea de buget – Formular 2.xlsx