Organizaţiile neguvernamentale româneşti (ONGuri) sau instituţii publice româneşti active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală în numele unui consorţiu sunt invitate să aplice până pe 31 mai la un nou apel de proiecte finanțat de Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), cu un buget total de 811.764 euro.

 

Beneficiari eligibili - organizaţiile neguvernamentale româneşti (ONGuri) sau instituţii publice româneşti active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală în numele unui consorţiu.

 

Intensitate maximă a ajutorului acordat - între 60.000 € și 200.000 €.

 

Termen limită de depunere - 31 mai 2018, orele 22.00.

 

Finanțator - Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României.

 

Operator de program - Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

 

Buget - 811.764 euro.

 

Obiectivul general al programului

Creşterea capitalului uman şi consolidarea bazei de cunoştinţe acumulate în România.

 

Tipuri de proiecte

Vor fi finanțate proiecte naţionale de cooperare în parteneriat în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea trebuie să fie depuse şi implementate de consorţii compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli situate în comunităţi dezavantajate, cu minimum 20% copii romi înscrişi fiecare.

 

Activități eligibile

1. Formarea de profesori care lucrează cu copii romi în domenii referitoare la:

Abordări de predare centrate pe elev;

Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural;

Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă;

Drepturile omului sau copilului, toleranţă, anti-discriminare etc.

 

2. Elaborarea de noi curriculumuri şi/sau materiale didactice referitoare la un mediu incluziv şi multicultural (care pot fi produse intelectuale);

 

3. Activităţi extracurriculare pentru părinţii romi şi neromi împreună cum ar fi cele de învăţare sau conştientizare referitoare la anti-discriminare, incluziune socială şi toleranţă, drepturile omului/copilului;

 

4. Activităţi extracurriculare pentru elevii romi şi neromi împreună, de exemplu activităţi de conştientizare referitoare la incluziunea socială, care susţin dezvoltarea unor abilităţi sau atitudini sociale.

 

Pentru mai multe detalii, click aici.

 

Sursă ştire: fonduristructurale.ro