Fondul Comunitar LGBTQI urmărește spriinirea inițiativelor locale ale comunităților LGBTQI și a aliaților pentru a asigura siguranța, vizibilitatea și egalitatea  tuturor persoanelor din România, indiferent de orientarea lor sexuală, a identității de gen ori a altor caracteristici. Puterea comunității LGBTQI se bazează pe putearea fiecăruia, campioni și campioane vizibile pentru drepturilor persoanelor LGBTQI, și pe impactul pe care fiecare îl poate face în comunitate sa – în cercul său de prieteni, acasă, la școală, facultate, muncă.

 

Viziunea MozaiQ este pentru o societate în care persoanele LGBTQI participă în mod activ, deschis și vizibil la viața socială, politică, economică și culturală, iar nevoile acestora sunt adresate prin politici și servicii adecvate, pentru ca acestea să se bucure de respect și acceptare în comunitățile lor și în societate în ansamblul ei. Comunitatea MozaiQ s-a format pe convingerea că primii actori în combaterea discriminării sunt cei afectați direct de aceasta și că solidaritatea se exprimă atât în cadrul comunității LGBTQI cât și înafara ei, prin susținerea comunităților marginalizate pe criterial de gen, etnie, vârstă, tipul muncii, etc.

 

Apelul de inițiative ”Pride – Made in România”

 

Apelul de inițiative ”Pride – Made in România” urmărește crearea și consolidarea comunităților LGBTQI din România prin sprijinirea inițiativelor care adresează una dintre următoarele teme:

 

        Mobilități Pride – participarea persoanelor LGBTQI din comunități mici și mijloci la acțiuni de tip Pride din România;

 

        PrideX – organizarea de evenimente locale LGBTQI în comunități mici și mijloci;

 

        ePride – documentarea experiențelor locale LGBTQI din comunități mici și mijloci;

 

În cadrul acestui apel, MozaiQ urmărește sprijinirea a 6 inițiative comunitare derulate în perioada 20 mai 2019 – 20 iulie 2019. Bugetul estimat pentru fiecare inițiativă este de 1,000 RON. Complementar finanțării nerambursabile, MozaiQ oferă sprijin tehnic în implementarea celor 6 inițiative comunitare selectate.

 

Condiții de eligibilitate

 

Pot aplica în cadrul apelului de inițiative ”Pride – Made in România” numai grupuri informale locale din România constitutite din minim 3 persoane. Propunerile înscrise până în data de 10 mai 2018 sunt eligibile pentru finanțare. Experiență anterioară în inițiative, acțiuni ori proiecte cu tematică LGBTQI nu este necesară.

 

Propunerile de inițiative se transmit prin completarea formularului de aici ori folosind următorul link: http://bit.do/FondulComunitarApel1

 

Calendarul Apelului

 

Lansarea apelului             18.04.2018

Transmiterea de propuneri de inițiative 18.04.2018 – 10.05.2018

Inchiderea apelului         10.05.2018

Anunțarea inițiativelor selectate               15.05.2018

Derularea inițiativelor    20.05.2019 – 20.07.2019

Informații suplimentare

 

Pentru detalii ori sprijin în conturarea inițiativelor, vă rugăm să transmiteți un email lui Mihnea Florea, coordonatorul Fondului Comunitar LGBTQI, la adresa mihnea.florea@gmail.com.

 

Pentru oportunități de parteneriat ori informații de presă, vă rugăm să transmiteți un email lui Vlad Viski, director executiv MoziaQ, la adresa mozaiqlgbt@gmail.com