Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului organizeaza selectia de proiecte pentru atribuirea finantarilor pentru urmatorele programe de interes national(PIN):

  • Inchiderea institutiilor de tip vechi pentru protectia copilului si infiintarea de casute de tip familial si apartamente bugetul total este de 20.014 mii lei
  • Dezvoltarea retelei serviciilor sociale comunitare pentru copil si familie bugetul total este de 6.671 lei
  • Servicii specializate pentru copilul delicvent bugetul total este de 6.671 mii lei
  • Perfectionarea personalului care lucreaza in serviciile de protectie a copilului bugetul total este de 2.180 mii lei.

aprobate prin H.G.nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009, publicata in M.O. nr. 440/12.06.2008.

Ghidurile aplicantului pentru fiecare PIN sunt disponibile in format electronic pe site-ul ANPDC 

Aplicantii eligibili sunt : Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si ONG-urile.

ANPDC invita aplicantii eligibili sa depuna proiecte pana la data de 8 august 2008, ora 15.00.