Fondul BorgWarner a fost creat la inițiativa companiei cu același nume şi are ca scop finanțarea a 4 proiecte din următoarelor instituții de învățământ din Iași: Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Facultatea de Mecanică și Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial. Beneficiarii au fost selectați în urma unui concurs de proiecte implementat și desfășurat împreună cu Fundația Comunitară Iași, partenerul de implementare al acestui program.

“Am ales să finanțăm învățământul tehnic pentru că putem susține diverse generații de tineri, de la cei care se înscriu la programele de învățământ dual până la viitori ingineri pe care industria îi așteaptă cu brațele deschise. În acest mod, creștem șansele de angajare atât pentru absolvenții colegiilor tehnice cât și pentru cei din învățământul universitar ”, a declarat George Condrea, General Manager fabrica BorgWarner Iași

Proiectele urmăresc să îmbunătățească infrastructura educațională și să modernizeze dotările tehnice de care dispun cele 4 unități de învățământ. În final, aceste proiecte vor contribui la dezvoltarea unor condiții ideale pentru învățământ la nivel preuniversitar ceea ce va facilita apetitul elevilor pentru continuarea studiilor tehnice la nivel academic.

Învățământul tehnic presupune o componentă practică importantă, acces la aparatură, instrumentar și mobilier specific. Mai mult decât atât, învățământul tehnic se desfășoară într-un context în care inovația cunoaște evoluții aproape exponențiale și are nevoie de acces la o bază didactică modernă. Prin Fondul BORGWARNER, Fundația Comunitară Iași propune un model de parteneriat public-privat pentru suținerea educației tehnice și modernizarea infrastructurii didactice în patru unități de invățământ din Iași. Ne dorim ca acest model să constituie reperul pentru colaborări viitoare între sectorul de afaceri și mediul universitar, contribuind astfel la dezvoltarea orașului și a regiunii, a declarat Ciprian-Mihai Păiuș, director executiv al Fundației Comunitare Iași.

Cele patru proiecte finanțate prin Fondul BorgWarner au ca termen de implementare mijlocul acestei veri și presupun pe scurt, următoarele achiziţii şi modernizări:

1.    Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” – scopul proiectului este de a moderniza și dota cabinetul/sala din corpul C al liceului. Modernizarea constă în înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie nouă, înlocuirea instalației de încălzire și electrică, reparare și vopsire pereți și pardoseală, înlocuire mobilier școlar, montare sistem audio video etc.

2.    Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”modernizarea infrastructurii unuia dintre cele 7 ateliere existente în liceu, cel destinat prelucrărilor mecanice prin așchiere care presupune înlocuirea tâmplăriei, decaparea, tencuirea și zugrăvirea pereților și a tavanului, înlocuirea instalației electrice de iluminat și de forță, refacerea pardoselii, montarea instalațiilor sanitare.

3.    Facultatea de Mecanică – proiectul îşi propune modernizarea laboratorului de „Organe de Mașini” prin achiziționarea unui Banc analiză funcționare transmisii mecanice,  cu ajutorul căruia să poată fi efectuate cât mai multe lucrări practice de laborator şi efectuarea unor lucrări de igienizare și recondiționare a mobilierului utilizând resurse proprii financiare și umane.

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial – dotarea deja existentă a laboratorului „Măsurări asistate” va fi completată cu o serie de echipamente de control asistate de calculator, necesare instruirii studenților și anume: microscop de măsurare cu cameră video, aparat pentru controlul geometriei suprafețelor tip Roundtest, accesorii pentru mașina de măsurat în coordonate.