Shopping City Satu Mare a implementat prima inițiativă de colectare selectivă și administrare a deșeurilor la sursă a centrului comercial. Desfășurată sub conceptul „Natura unui MULȚUMESC”, campania dă voce beneficiarilor direcți: Apa, Pădurea, Orașul și pune publicul față în față cu schimbările pe care colectarea selectivă le poate aduce concret în fiecare dintre cele trei medii.

Natura unui MULȚUMESC este o campanie de conștientizare și educare adresată atât clienților, cât și reprezentanților din centrul comercial, și susține comportamentul responsabil față de mediul înconjurător. În calitate de promotor al inițiativelor pentru protecția mediului, Shopping City Satu Mare încurajează publicul să adopte un stil de viață prietenos cu natura, punând la dispoziție cadrul optim pentru colectarea diferențiată a deșeurilor.

La Shopping City Satu Mare s-au instalat recipiente de colectare selectivă compartimentate după tipul de deșeu: hârtie și carton, plastic și deșeu menajer. Prin realizarea procesului de colectare selectivă, în viitor, clienții centrului comercial pot contribui la reducerea consumului de energie, reducerea poluării, păstrarea unui mediu curat și reducerea cantităților de deșeuri depozitate, cu efecte pozitive vizibile și imediate asupra orașului și a naturii.

De asemenea, în zona de food court a mall-ului este în curs de implementare un sistem de colectare selectivă pentru reciclarea corectă a deșeului menajer și reducerea plasticului, o strategie proactivă de colectare a deșeurilor la sursă. Bazată pe regula celor 4R: Refolosește, Redu, Reciclează, Repetă!,  inițiativa este un exemplu de economie circulară și un mod eficient de a proteja mediul, prin reducerea cererii pentru resurse naturale noi și o conservare a resurselor limitate neregenerabile.

#ResponsiblyTogether

Proiectul Natura unui MULȚUMESCeste comunicat sub umbrela #ResponsiblyTogether (Responsabili, Împreună), platformă de responsabilitate socială ce reprezintă centrul comercial la nivel de grup pentru dezvoltarea și susținerea comunităților. Aceasta va reuni toate inițiativele centrului comercial, dedicate pilonilor de sustenabilitate precum educația, comunitatea și protecția mediului.