Pe 22 iulie 2021 a avut loc cea de-a 13-a ediție a evenimentului tradițional marca FOND, Școala Română de Dezvoltare (Romanian Development Camp), la Sinaia, Hotel Palace. Şcoala Română de Dezvoltare reprezintă deja un eveniment brand pentru comunitatea naţională de dezvoltare, la care participă: reprezentanţi ai ministerelor de linie din România, ai sectorului neguvernamental și mediul academic.

Tematica celei de-a 13-a ediții a fost „Europe after COVID-19, from recovery to development, priorities and resources”. Prin intermediul evenimentului, FOND și-a propus să dezbată alături de cei peste 60 participanți: parteneri guvernamentali, mediul academic și sectorul neguvernamental subiecte precum: Planul Național de Redresare și Reziliență, tendințele actuale și noile priorități în era post-COVID-19 în materie de finanțare pentru dezvoltare, dar și subiectul rezilienței societății civile în timpul pandemiei. Evenimentul are loc în cadrul proiectului Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România.

Proiectul este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a consolida capacitatea FOND și a membrilor săi de a contribui la implementarea corespunzătoare a politicii naționale de cooperare pentru dezvoltare și implicarea organizațiilor neguvernamentale în acest demers (atât la nivel de consultare, cât și prin proiecte concrete), dar și la schimbarea de atitudini privind reticența actorilor publici (îndeosebi la nivel politic) de a colabora cu sectorul ONG.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”