CORDIS (Serviciul de Informare, Dezvoltare si Cercetare a Comunitatii) este programul care finanteaza dezvoltarea si cercetarea in UE. Pentru anul 2007 a fost dezvoltat subprogramul FP 7, Cel de-al Şaptelea Program Cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică care este impartit in alte patru programe:

  1. Programul de Cooperare stimulează cercetarea colaborativă în întreaga Europă şi în alte ţări partenere, conform câtorva zone tematice cheie. Aceste teme sunt: sănătate; alimentaţie, agricultură şi pescuit, şi biotehnologie; tehnologii de informare şi comunicare; nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie; energie; mediu (inclusiv schimbări climatice); transport (inclusiv aeronautică); ştiinţe socio-economice şi umaniste; spaţiu şi securitate.
     Acest program include de asemenea noile Iniţiative tehnologice comune, care sunt acţiuni conduse de industrie, pe scară largă, cu surse multiple de finanţare, sprijinite în anumite cazuri de un complex de finanţare public şi privat. Alte puncte principale ale acestui program includ coordonarea programelor de cercetare necomunitare, care are scopul de a apropia programele de cercetare europene naţionale şi regionale (de exemplu ERA-NET) şi facilitatea de finanţare prin împărţirea riscului.
  2. Programul Idei va finanta cercetari prin intermediul Consiliului European de Cercetare si Actiuni de cercetare de frontier. Programul Idei constituie primul caz în care un program cadru de cercetare al UE a finanţat cercetarea pură, investigativă la frontierele ştiinţei şi tehnologiei, independent de priorităţile tematice.
     Cercetarea poate fi realizată în orice domeniu al ştiinţei sau tehnologiei, inclusiv ingineria, ştiinţele socio-economice şi umaniste. Se pune un accent deosebit pe domeniile emergente şi pe cele aflate în dezvoltare rapidă la frontierele cunoaşterii şi pe cercetarea transdisciplinară. Spre deosebire de programul Cooperare, în acest caz nu există obligaţia parteneriatelor transfrontaliere.
  3. Programul Oameni va sustine instruirea initiala a cercetatorilor, cercetarea de lunga durata si dezvoltarea carierei. Acesta este implementat printr-un set coerent de acţiuni Marie Curie, proiectate pentru a ajuta cercetătorii să îşi dezvolte aptitudinile şi competenţele pe parcursul întregii lor cariere. O dimensiune internaţională cu parteneri din afara UE o reprezintă dezvoltarea în continuare a carierelor cercetătorilor din UE prin crearea burselor internaţionale de intrare şi de ieşire pentru a spori colaborarea cu grupurile de cercetare din afara Europei.
  4. Programul Capacităţi va finanta coordonarea si dezvoltarea infrastructurii de cercetare, cercetarea regionala, cooperarea internationala, regiunile cunoaşterii, ştiinţa în societate si cercetarea in beneficiul IMM-urilor. Programul Capacităţi este proiectat pentru a ajuta la întărirea şi optimizarea capacităţilor de cunoaştere de care are nevoie Europa dacă doreşte să devină o economie înfloritoare, bazată pe cunoaştere. Prin consolidarea abilităţilor de cercetare, a capacităţii de inovare şi a competitivităţii europene, programul stimulează întregul potenţial de cercetare european, precum şi resursele de cunoaştere ale acesteia.

Cine poate participa?
Participarea în cadrul celui de-al Şaptelea Program Cadru este deschisă unei game largi de organizaţii şi persoane. Universităţile, centrele de cercetare, corporaţiile multinaţionale, IMM-urile (întreprinderi mici şi mijlocii), administraţiile publice, chiar şi persoanele, din orice parte a lumii – toate au ocazia de a participa la PC7. Se aplică diferite reguli de participare, în funcţie de respectiva iniţiativă de cercetare.

Buget.  Aflat în desfăşurare între 2007 şi 2013, programul a primit un buget de 53,2 miliarde euro pe durata sa de şapte ani, aceasta reprezentând cea mai importantă alocare de fonduri de până acum pentru acest tip de programe.

Linkuri

Programul CORDIS

Brosura CORDIS (Ro)