Biroul UNDP - România anunţă lansarea procesului de Cerere de Ofertă pentru servicii de campanii de constientizare şi activităţi la nivel local în oraşele Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Constanţa.

Cererea de Ofertă este deschisă organizaţiilor neguvernamentale din România şi priveşte contractarea de servicii pentru realizarea de campanii de conştientizare şi alte activităţi la nivel local în oreşele Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Constanţa.  Tematica cererii  este centrată pe Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi rolul României ca stat donator în contextul european şi global al dezvoltării internaţionale. Grupul ţintă al activităţilor sunt tinerii. Dincolo de componenta informativă, activităţile vor explora modul în care cetăţenii, ONG-urile şi autorităţile locale pot contribui la susţinerea proceselor de asistenţă pentru dezvoltare, şi vor scoate în evidenţă beneficiile pentru toţi cetăţenii români. Se vor prezenta Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în contextul angajamentelor României  la nivel european şi global pentru eradicarea sărăciei ca rezultat al proceselor de asistenta pentru dezvoltare.

Cererea de Ofertă este parte componentă a proiectului ’’Întărirea capacităţii naţionale instituţionale şi educaţionale pentru dezvoltarea programelor şi proiectelor de asistenţă pentru dezvoltare” (SNIECODA) .

Data limită a depunerii ofertelor este 3 noiembrie 2008, ora 17:00.

Informaţiile referitoare la RFP se găsesc pe pagina de web a UNDP România la adresa http://www.undp.ro/operations/tender-announcements/#n2892