Comisia Europeana a adoptat primul program de cooperare tranfrontaliera la granitele externe ale Uniunii Europene, Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova ENPI CBC 2007-2013, finantat si implementat în conformitate cu Instrumentul European de Vecinãtate si Parteneriat (ENPI) 2007-2013.

Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 are un buget total de 137,4 mil. Euro pentru cei sapte ani de programare, din care contributia UE prin Instrumentul European de Vecinãtate si Parteneriat (ENPI) este de aproximativ 126 mil. Euro, în timp ce statele partenere trebuie sã participe la finantarea proiectelor cu o cofinantare în valoare totalã de aproximativ 11,4 mil. Euro. Programul stabileste o alocare a fondurilor pe prioritãti si mãsuri, iar contractele de finantare vor fi atribuite în urma unui proces de selectie a celor mai bune proiecte depuse în cadrul unor apeluri pentru propuneri de proiecte.

Aria programului se constituie din regiuni din cele trei state vecine, respectiv judetele Botosani, Galati, Iasi, Suceava, Tulcea si Vaslui din România, oblasturile Odessa si Cernãuti din Ucraina si întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Programul vizeazã sprijinirea de proiecte care favorizeazã dezvoltarea economicã si socialã, protectia mediului, pregãtirea pentru situatii de urgentã, proiecte de investitii în infrastructura de transport, energie, furnizarea de apã potabilã, precum si actiuni ale comunitãtilor locale care promoveazã schimburile educationale, culturale si sportive, dezvoltarea societãtii civile etc. Proiectele trebuie sã aiba un caracter transfrontalier si sã fie dezvoltate în parteneriat de organizatii aflate de-o parte si de alta a frontierei. Pentru a putea fi eligibile, în proiecte trebuie sã participe cel putin un partener român si un partener din Ucraina/Republica Moldova.

Beneficiarii acestui Program pot fi autoritãti publice regionale si locale, organizatii non-guvernamentale, asociatiile, universitãtile, institutele de cercetare, organizatiile educationale/de instruire etc.

Mai multe informatii despre Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 sunt disponibile pe pagina web a programului:
www.ro-ua-md.net.

Sursa: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor