Ministerul Fondurilor Europene lansează procesul de selecție a unui partener instituție non-publică, respectiv selecția unei organizații neguvernamentale (ONG), ce va fi membru cu drept de vot în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

CM POIM 2014-2020 este o structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POIM 2014-2020 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare 2014-2020, pentru a examina implementarea programului şi progresele înregistrate în cadrul POIM 2014-2020.

 

Selecția membrilor CM POIM 2014-2020 a fost realizată printr-o procedură transparentă (conform Art. 48 din Regulamentul CE 1303/2013) și în conformitate cu prevederile Metodologiei privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul procesului de selecţie AM POIM a luat în considerare asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea POIM.

 

Astfel, ca urmare a retragerii unui membru cu drept de vot din cadrul structurii CM POIM 2014-2020, MFE invită organizațiile neguvernamentale interesate din rândul partenerilor relevanţi din societatea civilă să își exprime interesul pentru participarea la CM POIM 2014-2020, prin completarea formularului de intenţie şi transmiterea acestuia pe adresa: contact.minister@fonduri-ue.ro

 

Partenerii economici şi sociali şi organismele care reprezintă societatea civilă sunt invitați să completeze formularul de intenție publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene și să îl transmită în termen de 5 zile lucrătoare (20 martie 2017).

 

În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizaţie de tip confederativ general/ sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenţie transmise individual de către membrii acestora.

 

De asemenea, nu vor fi acceptate solicitări de includere în CM a ONG-urilor pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce priveşte gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2007-2013 şi respectiv 2014-2020.

 

În urma finalizării procesului de selecţie a ONG-ului, MFE prin AM POIM, va solicita nominalizarea participanţilor la Comitetul de Monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare.

 

Sursă articol: aici.