Asociația InfoCons lansează competiția de proiecte – subcontractare, în cadrul proiectului internațional "Respect mâncării", cu titlul "Global learning approach on food waste in non-formal education", nr. CSO-LA/2017/388-342 (2017-2020).

Proiectul "Respect mâncării" (2017-2020) beneficiază de finanțarea Comisiei Europene de Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid și are drept scop principal punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDGs), abordând direct și indirect SDG 2 (foamete zero), SDG 12 (producție și consum durabil) și SDG 13 (schimbări climatice), precum și politicile UE în domeniul reducerii deșeurilor, gestionării deșeurilor și cooperării pentru dezvoltare. Proiectul “Respect mâncării” este implementat în 6 țări europene partenere: Lituania, Romania, Croația, Estonia, Letonia, Bulgaria.

Aplicați eligibili pentru subcontractare: organizații ale societății civile sau asociații formate din organizații ale societății civile;

Obiectivele subcontractării: creșterea gradului de conștientizare a combaterii deșeurilor alimentare la nivelul gospodăriilor și modalități de prevenire prin angajarea consumatorilor și mobilizarea acestora pentru a lua măsuri practice;

Grupuri țintă: Principalul grup țintă pe care vor trebui să-l abordeze subcontractorii sunt gospodăriile din orașele mari.

Documente de interes (publicate pe www.infocons.ro):

1. Ghid de finanțare ce include criteriile de selecție și calendarul competiției;

2. Model de aplicație: Anexa 1 - template propunere proiect;

3. Aspecte financiare: 2. Anexa 2_Buget_template.

4. Expertiză: Anexa 3_lista_proiectelor

 Documentele în format editabil se pot solicita în scris la adresa secretariat@infocons.ro 

CALENDAR

Termen limită pentru înregistrarea aplicațiilor

 

 

31.10.2019, ora 24

Procesul de evaluare și selectare

 1-07.11.2019

Comunicarea rezultatelor

 08.11.2019

Perioada de implementare

 15.11.2019 – 28.02.2020

Raportare

Prezentare în termen de o lună de la încheierea proiectului

Aplicația pentru subcontractare se va depune în format digital și în format print la sediul Asociației InfoCons Bd. Mărășești Nr. 127-129, Sector 4, 040253 București, România.

E-mail: secretariat@infocons.ro; Telefon: 021 319 3266; WhatsApp: 0732 008 969; Fax: 031 101 2515