În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă, politica de cooperare internațională a Franței acordă o atenție deosebită organizațiilor societății civile (ONG-uri), pe care le consideră actori esențiali în elaborarea politicilor publice coordonate, inclusive și durabile.

Astfel, Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România oferă de câțiva ani sprijin tehnic și financiar pentru implementarea proiectelor inovatoare ale organizațiilor neguvernamentale românești.

Mobilizările cetățenești observate în ultimii ani în România au constituit începutul unei transformări a domeniului public, în care societatea civilă are un rol mai însemnat ca actor al schimbărilor civice. În calitate de state membre ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, România și Franța asigură respectarea, promovarea și apărarea drepturilor omului, ca bază a demnității umane, a libertății și a societăților libere și democratice.

Acest concurs de proiecte lansat de Ambasada Franței și Institutul Francez din România are ca scop cofinanțarea proiectelor și inițiativelor organizațiilor societății civile care au scopul de a apăra drepturile omului și de a încuraja includerea acestora în dezvoltarea politicilor publice.

1. Teme

Proiectele prezentate trebuie să propună acțiuni inovatoare și colective pentru una sau mai multe din temele enunțate mai jos:
1) Drepturile copilului: promovarea Convenției internaționale privind drepturile copilului; lupta împotriva tuturor formelor de exploatare și violență; advocacy cu profesioniștii în îngrijirea copiilor;
2) Lupta împotriva traficului de ființe umane (TFU): prevenirea și lupta împotriva TFU și a exploatării sexuale; îngrijirea victimelor; promovarea modelului aboliționist al prostituției;
3) Egalitatea dintre femei și bărbați: promovarea drepturilor sexuale și reproductive și educația sexuală în școli; participarea femeilor la viața publică și politică; prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor;
4) Lupta împotriva discriminării: promovarea toleranței și a drepturilor comunităților marginalizate; consolidarea drepturilor comunităților LGBTI;
5) Buna guvernare: activități de sensibilizare și informare a publicului cu privire la prevenirea și combaterea corupției și de monitorizare a reformelor din sistemul de justiție.

2. Condiții de eligibilitate

Concursul de proiecte se adresează organizațiilor non-guvernamentale românești (asociații, fundații și federații de ONG-uri) înregistrate în România și care propun acțiuni desfășurate pe teritoriul țării. O structură poate depune un singur proiect în cadrul acestui concurs.

Proiectele pot presupune activități de conștientizare (pentru publicul general, activitați educative etc.), de pledoarie (organizarea de conferințe, mese rotunde, mobilizări cetățenești etc.), formări, sprijin pentru publicare etc., cu condiția încadrării în tematica acestui concurs de proiecte.
Proiectele pot fi implementate și în format online (webinar, hackathon, discuții și vizite virtuale, formări online etc.).

3. Modalități de cofinanțare

Inițiativele civice selecționate vor primi o cofinanțare din partea Ambasadei și a Institutului Francez din România cu o valoare de maximum 5 000 euro. Subvenția va fi acordată la semnarea convenției de cofinațare. Proiectul trebuie implementat până la 31 decembrie 2021. Structurile beneficiare trebuie să depună un raport narativ și financiar la cel mult două luni după finalizarea proiectului.

Cofinanțarea reprezintă maximum 80% din bugetul total al proiectului. Resursele materiale și umane (timp de lucru etc.) pot fi valorificate drept contribuție proprie. Alte tipuri de finanțare (donații etc.) pot fi valorificate pentru implementarea proiectului. Cheltuielile administrative (costurile de funcționale ale structurii, precum salariile, chiriile) nu pot depăși 30% din bugetul total al proiectului.

4. Conținutul dosarului

Dosarul de candidatură (în limba franceză sau română) trebuie să conțină:

 

  • formularul de candidatură (model anexat) cu prezentarea candidatului și un calendar previzional al proiectului în anexă; toate documentele trebuie trimise în format PDF;
  • un buget detaliat (model anexat)
  • certificatul de înregistrare al structurii;
  • coordonatele bancare (IBAN eliberat de bancă sau captură de ecran din aplicația băncii);
  • un rezumat al proiectului (300 de cuvinte) în limba engleză sau franceză.

 

Participanții la acest concurs se angajează să completeze toate documentele în mod fiabil și precis. Transmitearea de informații eronate poate duce la descalificarea candidatului. Vă rugăm să vă asigurați că dosarul dvs. a fost recepționat.

Criterii de selecție

Selecția se va face pe baza următoarelor criterii:

  • a adecvarea cu una sau mai multe dintre temele concursului de proiecte;
  • impactul proiectului: obiective precise, numărul de beneficiari, rezultate durabile;
  • legături dezvoltate cu parteneri instituționali în desfășurarea proiectului (proiectele care promovează dezvoltarea cooperării între ONG-urile române și franceze vor fi favorizate);
  • acțiuni de vizibilitate și menționarea sprijinului obținut de la Ambasada Franței / Institutul Francez din România. Selecția proiectelor se va face de către un juriu, în funcție de pertinența, eficacitatea și fezabilitatea tehnică și economică a acestora.

 

Proiectele vor fi evaluate de un juriu în funcție de pertinența, eficiența și fezabilitatea tehnică și economică a acestora. Rezultatele vor fi comunicate candidaților în 15 iunie 2021. Decizia juriului este suverană.

Dosarele trebuie trimise pe e-mail (format PDF) până în 30 mai 2021, inclusiv, la adresa: gouvernance@institutfrancais.ro

Contact la Serviciul de Cooperare și Acțiune culturală + 40 (0) 374 125 263