Ambasada Franței și Institutul Francez din România lansează un concurs de proiecte destinat organizațiilor societății civile care acționează pentru promovarea tranziției climatice și a orașelor durabile, în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite și strategia climatică a Uniunii Europene.

Acest concurs de proiecte se adresează organizațiilor non-guvernamentale (ONG) din România care colaborează cu parteneri francezi, precum și asociațiilor franceze constituite în baza legii 1901 care colaborează cu ONG-uri române. Structurile selecționate vor putea astfel beneficia de o subvenție de până la 5 000€ pentru implementarea proiectelor propuse.

Scopul concursului este valorizarea inițiativelor concrete și a acțiunilor colective care încurajează schimbarea mentalităților și conștientizarea, de către cetățeni și autorități, a preocupărilor legate de tranziția climatică și orașele durabile, în materie de transport urban, urbanism, organizare a serviciilor publice, gestionare a deșeurilor, valorificare a patrimoniului sau agricultură urbană.

Pandemia de Covid-19 pune în evidență vulnerabilitatea orașelor și ne constrânge să reevaluăm modelele de dezvoltare urbană. În acest context  este necesar să luăm măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice, în special în orașe.

Dosarele de candidatură vor fi trimise doar pe e-mail, la cooperation.roumanie@gmail.com, până la data de 16 octombrie 2020.
Regulamentul concursului de proiecte și formularul de candidatură pot fi consultate online:
http://bit.ly/ConcursProiecte.