Pe 26 noiembrie a.c., organizațiile non-profit, autoritățile publice centrale și locale, decidenți politici și profesioniști din sectorul de business identifică și analizează cele mai bune strategii de asigurare a finanțării activităților non-profit în cadrul conferinței “Sustenabilitatea sectorului non-profit din România”. Potrivit ultimelor cercetări, 35% dintre ONG-uri au venituri anuale sub 5.000 de euro și doar 15% dintre ONG-uri raportează venituri mai mari de 50.000 euro.

Evenimentul organizat de către Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit (CLNR) pe 26 noiembrie, începând cu ora 09:30, la hotel Minerva (Str. General Gheorghe Manu nr 2-4, București) reunește experți naționali și internaționali precum Luben Panov (European Center for Not-for-Profit Law), Ștefania Anderson (Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile), Simona Bartiș (Fundația Civitas), Andreea Cioban (Fundația pentru Copii Ronald McDonald), Diana Chiriacescu (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale) și alți invitați care vor prezenta modele de finanțare publică și privată de asigurare a sustenabilității financiare a organizațiilor non-profit  din România și din alte  state membre UE.

“Potrivit ultimelor cercetări, 35% dintre ONG-uri au venituri anuale sub 5.000 euro și doar 15% dintre ONG-uri raportează venituri mai mari de 50.000 euro. Asigurarea sustenabilității societății civile este esențială pentru menținerea și consolidarea democrației, precum și pentru furnizarea de activități și servicii de calitate cetățenilor. Conferința este adresată organizațiilor non-profit interesate de mecanismele de finanțare, precum granturi, achiziții rezervate, 2%, sponsorizare, crowdfunding și modele de finanțare ale companiilor pentru organizații non-profit, în vederea familiarizării acestora cu instrumentele de asigurare a dezvoltării  sectorului non-profit din România”, a declarat Alexandra Oros, managerul proiectului „Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale”.

În prima parte a evenimentului Luben Panov, consultant European Center for  Not-for-Profit Law (ECNL), va vorbi despre diverse mecanisme de asigurare a sustenabilității financiare a organizațiilor non-profit în țările europene precum granturi, subvenții, stimulente fiscale pentru donații, contractare socială etc. Ulterior, în ateliere paralele, vor fi analizate modelele de finanțare privată pentru organizațiile non-profit și mecanismele de finanțare publică pentru activități non-profit.

În a doua parte a evenimentului vor fi prezentate și discutate concluziile recomandărilor  de îmbunătățire a celor trei mecanisme de finanțare publice (Legea 350/2005, Legea 34/1998 și O.G. 51/1998) venite din partea participanților cu  reprezentanți ai principalelor partide politice implicați în procesul de legiferare, precum Florin Manole și Magyar Loránd-Bálint.

Confirmarea participării se face până pe 20.11.2019, ora 23.00, prin completarea formularului online disponibil.

Conferința face parte din proiectul ”Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale”, cod SMIS111409/SIPOCA193 finanțat cu sprijinul Fondului Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.