Confidence Building – o inițiativă comuna a Robert Bosch Stiftung și Black Sea Trust

Robert Bosch Stiftung și Black Sea Trust for Regional Cooperation al German Marshall Fund (BST) continuă inițiativa comună de finanțare pentru susținerea activităților democratice ale organizațiilor non-guvernamentale în Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Moldova, România și Ucraina. Partenerii trebuie sa aibă convingerea că societatea civilă poate să facă o contribuție valoroasă în procesul democratic, înțelegerea reciprocă și reconcilierea între populațiile din teritoriile aflate în prezent în conflict (armat). Această inițiativă este concepută să încurajeze aplicanții să caute noi variante, metode și abordări pentru a crea înțelegere reciprocă.

Descrierea Programului

Proiectele pot să fie inițiate de organizații din societateă civilă care pot în mod efectiv să țintească audiența din populația regiunii în care își desfășoară activitățile din cadrul proiectului. Organizațiile care solicită burse trebuie să fie înregistrate legal într-una dintre următoarele țări: Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Moldova, România și Ucraina. Implicarea partenerilor externi (în special cei din UE) este permisă si binevenită.

Aplicanții sunt încurajați să creeze proiecte în următoarele domenii:

 

  • modalități pentru construirea și/sau întărirea capacității locale, regionale și naționale de a promova coabitarea și reintegrarea
  • inițiative transfrontaliere pentru tineret
  • modalități ale educației civice și ale cetățeniei active
  • abordări ale reconcilierii și păcii care încorporează experiența istorică și o transmit generațiilor mai tinere
  • modalități cultural-artistice care să promoveze pacea și reconcilierea
  • rolul mediei în depășirea stereotipurilor

 

Se vor promova inițiativele multilaterale și pe cele care sunt extinse și la țările vecine.

Proiectele trebuie să fie de bună calitate, sa folosească metode noi și inovative de a promova democrația și să aibă un buget realistic și structurat în mod economic.

BST și RBSG încurajează aplicanții să fie creativi și îndrăzneți. Ideile de proiecte se pot concentra pe crearea diverselor platforme (de mediu, muzică, sporturi, etc.) care aduc împreună oameni din teritorii implicate în conflicte, pe facilitarea contactului dintre actorii statali în zona Caucazului de Sud și regiunile vecine prin modalități non-formale, pe folosirea mijloacelor media (tradiționale și/sau moderne) pentru facilitarea înțelegerii reciproce, etc.

Valoarea medie a fondurile oferite este de 23.000 USD (aproximativ 18.000 EUR). Proiectele multilaterale pot depăși această sumă în cazuri excepționale.

Aplicare și selecție

Întreaga administrare a programului este asigurată de BST pentru ambii parteneri.

Robert Bosch Stiftung și Black Sea Trust for Regional Cooperation roagă organizațiile interesate să aplice ținând cont de informațiile de mai jos.

Deciziile cu privire la selecția și finanțarea proiectelor vor fi luate de comun acord cu ambii finanțatori. O scrisoare de finanțare va fi trimisă proiectelor selectate până în Decembrie 2017.

Contact

Aplicațiile vor fi trimise la adresa confidencebuilding@gmfus.org.

Pentru termenul din 29 Septembrie 2017, organizațiile interesate sunt rugate să trimită propunerile de pe 1 August 2017 pana pe 29 Septembrie 2017, ora 18, ora locală.

Proiectele trebuie completate și raportate BST până în Iulie 2018. Durata maximă a unui proiect nu poate să depășească 6 luni.

Propunerile de proiecte trebuie redactate doar în engleză, folosind formularele de buget și aplicația de pe pagina BST: http://www.gmfus.org/initiatives/call-applications

Bursierii trebuie să își depună rapoartele finale doar în engleză, folosind două formulare dintre cele de pe pagina BST: http://www.gmfus.org/initiatives/application-and-reporting-forms

Cei interesați pot consulta una dintre următoarele persoane de contact, care le vor furniza asistența necesară:

Mehriban Rahimli – reprezentant BST pentru Azerbaijan și Georgia (mrahimli@gmfus.org)

Dinu Toderascu – reprezentant BST pentru Moldova, Armenia, Bulgaria (dtoderascu@gmfus.org)

Ana Aelenei – reprezentant BST pentru Ukraine (aaelenei@gmfus.org)

Maria Florea – reprezentant BST pentru România (mflorea@gmfus.org)

 

BST și RBSG încurajează aplicanții care doresc să realizeze proiecte care depășesc perioada maximă și bugetul maxim, să contacteze un reprezentant BST pentru informații.