Distribuţie Oltenia a demarat un proiect pilot de montare a unor centrale fotovoltaice cu putere instalată de aproximativ 70 kW în două dintre stațiile sale de transformare, pentru acoperirea consumului intern de energie și îmbunătățirea calității energiei distribuite consumatorilor. Proiectul se înscrie în rândul obiectivelor de dezvoltare durabilă asumate de operator în cadrul strategiei sale de sustenabilitate. Rezultatele sustenabile din 2020 ale operatorului Distribuție Oltenia și țintele pentru 2021 pot fi consultate în Raportul de Sustenabilitate 2020, certificat (GRI), opțiunea ”Core”[i].

Prima stație de transformare 110/ 20 kV în care a fost pusă o centrală fotovoltaică este Bărbătești, județul Gorj, sistemul producând deja primii kWh de energie verde.

Ce va realiza Distribuție Oltenia prin acest proiect pilot?

Distribuție Oltenia își propune să acopere consumul intern de energie de aproximativ 204 MWh/ an produs de serviciile interne ale stației Bărbătești cu energia produsă de panourile fotovoltaice și astfel să îmbunătățească randamentul procesului de distribuție a energiei.

Stația de transformare 110/ 20 kV Bărbătești din județul Gorj alimentează cu energie electrică peste 5600 de consumatori din localitățile Bărbătești, Jupânești, Saulești și parțial orașele  Târgu Cărbunești și Țicleni.

96.4 % din suprafața stației sunt sisteme și instalații electrice (echipamente primare, platforme betonate aferente echipamentelor primare, sisteme de comandă și control, servicii tehnologice), iar pe 810 mp au fost montate 188 panouri fotovoltaice. Sistemul centralei fotovoltaice include panourile fotovoltaice cu o putere instalată totală de 70.5 kW, două invertoare de 33 kW fiecare și un tablou general CEF, echipat cu întrerupătoare automate.

Stația 110/ 20 kV Hârlești din județul Teleorman, cea de-a doua stație în care Distribuție Oltenia montează o centrală fotovoltaice, alimentează consumatorii din comuna Trivale Moșteni. Punerea în funcțiune a centralei va fi finalizată până la finalul anului 2021. Consumul intern de energie al stației de transformare Hârlești se ridică la aproximativ 305 MWh/ an, această cantitate urmând să fie produsă din surse verzi. Pe terenul stației de transformare sunt în curs de instalare 188 panouri fotovoltaice pe aproximativ 534 mp, restul de 95 % din suprafața stației fiind ocupată de instalații electrice.

Ce urmează?

În aceeași direcție verde, Distribuție Oltenia a demarat procedurile necesare pentru atragerea de fonduri prin mecanismul financiar norvegian de granturi 2014 – 2021, în vederea atingerii obiectivelor impuse de Uniunea Europeană privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea eficienței energetice și a cantității de energie obținută din surse regenerabile.

În plus, Distribuție Oltenia are în derulare 10 proiecte cofinanțate, în valoare de aproximativ 73 mil euro cu impact pozitiv în dezvoltarea rețelei și pregătește noi proiecte dedicate instalării de centrale fotovoltaice în stațiile sale de transformare.

Pentru reducerea continuă a consumului intern de energie electrică din instalațiile sale, Distribuție Oltenia a pregătit și proiectul E-Analytics care urmărește implementarea unui noi platforme care să utilizeze toate datele disponibile pentru îmbunătățirea calculului și prognozei CPT[ii], prognoza zilnică de energie și identificarea sustragerilor de energie utilizând algoritmi avansați. În acest sens, operatorul a depus un proiect de finanțare pentru obținerea de fonduri europene în suma totală de 2.9 mil euro, dintre care contribuție proprie 1.4 mil euro.

Distribuție Oltenia vizează în continuare implementare proiectelor sale de digitalizare, atragerea de fonduri europene și norvegiene ș îmbunătățirea procesului de distribuție în aria sa operațională.


[i] Certificat Global Reporting Initiative G 4 Guidelines și recunoscut ca fiind in conformitate cu asteptarile stakeholderilor, prin respectarea principiilor de analiza a materialitatii aspectelor raportate (GRI Materiality Disclosure)

 

[ii] CPT – consum propriu tehnologic