Într-un demers de adaptare a învăţământului la nevoile şi realităţile industriei, TenarisSilcotub a demarat, în 2013, un parteneriat cu Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, un prim pas fiind dotarea liceului cu echipamente pentru un laborator de automatizări performant.

Un an mai târziu a luat naștere un proiect de mare anvergură pentru alinierea programei şcolare din liceele tehnice la cerinţele de pe piaţa muncii. Proiectul, a integrat, printr-un efort nemaiîntâlnit până acum în România, parteneri din toate ariile de interes: reprezentanți ai companiei TenarisSilcotub și ai altor companii de pe platforma industrială din Zalău, specialişti ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), autoritățile locale din Zalău și Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj.

Acțiunea a presupus o serie de runde de discuții și vizite în fabrică, Zalăul devenind km 0 al întâlnirilor profesorilor din toată țara cu reprezentanți ai companiilor industriale din oraș, pentru a analiza cerinţele actuale şi viitoare de pe piaţa muncii şi pentru a actualiza programa şcolară în domenii precum mecanică, electrică şi electronică, automatizări.

Ca rezultat, în anul școlar 2014-2015, planul de școlarizare al Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău prevedea o nouă specializare - tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, iar un an mai târziu specializarea tehnician în instalații electrice.

Tot în anul şcolar 2014-2015 TenarisSilcotub a investit într-un laborator de mecanică, iar 91 de elevi au fost beneficiarii unor burse tehnice acordate de companie.

La patru ani după introducerea în planul de școlarizare a primei specializări au absolvit primele generații de tehnicieni. Dat fiind profilul mecanic al liceului, generațiile de absolvenți cu specializarea tehnician CNC au putut susține examenele de certificare a competențelor profesionale în liceu, dar elevii care au ales să devină tehnicieni în instalații electrice au fost nevoiți să susțină aceste examene la licee acreditate din proximitate. Însă, conform regulamentului de acreditare în vigoare, pentru ambele specializări, diploma de absolvire a putut fi emisă doar de către unități educaționale acreditate astfel că, pentru diploma de bacalaureat, elevii au fost nevoiți să se deplaseze la unităţi şcolare arondate din Iași, Brașov sau Bistrița.

Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău a reușit să obțină în 2021 acreditarea pentru  specializările tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică și tehnician în instalații electrice, printr-un ordin emis de către Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu care, conform  regulilelor de acreditare în vigoare, va fi aplicabil doar din 2022.

“Sprijinul TenarisSilcotub a însemnat pentru liceul nostru şansa de a ale oferi elevilor specialităţi tehnice în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa locală a muncii, ceea ce le oferă absolvenţilor şanse reale pentru un loc de muncă potrivit specializării pe care o urmează în şcoală. De asemenea, compania ne-a sprijinit, finanţând realizarea unor laboratoare cu dotări moderne şi oferind elevilor posibilitatea să facă practică în fabrică. Nu în ultimul rând, trebuie să le mulţumim pentru sprijinul acordat în cadrul proiectului ”O școală pentru viitorul tău”, prin care am făcut acțiuni de popularizare a noilor specializări în rândul absolvenților claselor a VIII-a”, susţine directorul adjunct al Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Flavia Negrea.

Procesul de acreditare de noi specializări în liceele tehnice este unul complex, solicitând implicare și perseverență, în special din partea elevilor care vor să urmeze meserii de actualitate, însă și a unităților de învățământ și a companiilor private. Atractivitatea învățământului tehnic este puternic corelată cu flexibilitatea și capacitatea de actualizare și adaptare la contextul economic.

A fost un proces care a durat mai mult decât ne-am așteptat, însă este important că am reușit să ajungem la capăt. Considerăm extrem de importantă alinierea între sistemul de educație și cerințele de pe piața muncii și introducerea de noi discipline tehnice care să reflecte realitatea industrială și tehnologiile folosite astăzi. Intenționăm să nu ne oprim aici, vom continua să promovăm proiecte care să ajute elevii să înțeleagă noua realitate industrială încă de pe băncile școlii și aici ma refer la procese industriale conduse de calculator, la automatizări de nivel 2 și 3 care au transformat modul în care se făcea producție cu 20 de ani în urmă. Suntem mândri că ne-am putut aduce contribuția în procesul de transformare al învățămâmtului tehnic și mulțumim tuturor celorlalte păți implicate în acest proces pentru tenacitate și perseverență.” – precizează Mihaela Popescu, Președinte TenarisSilcotub.