Legitimitatea Uniunii Europene se bazeaza pe respectarea drepturilor fundamentale  ale  omului prevazute in Carta drepturilor fundamentale. Aceasta acopera drepturile in trei domenii:

  • drepturi civile: drepturile omului si dreptul la justitie, garantate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului adoptata de Consiliul Europei; 
  • drepturi politice: care deriva din cetatenia europeana stabilita prin Tratate;
  • drepturi economice si sociale: care includ drepturile stabilite de Carta Comunitara a  Drepturilor Sociale ale Muncitorilor, adoptata pe 9 decembrie 1989 la summit-ul de la Strasbourg al sefilor de stat si guvern din Statele Membre, sub forma unei Declaratii.

Asigurarea respectarii drepturilor omului se face prin intermediul a patru programe:

  1. Instrumentul European pentru Democratie si Drepturile Omului (EIDHR) este un  program al UE care isi propune sa promoveze si sa sustina drepturile omului si democratia in intreaga lume. Este un program complementar celor desfasurate de Comisia Europeana supravegheat de guverne, care poate fi implementat de ONG-uri si organizatii internationale. Pot fi folosite ca aternativa la programele Comisiei Europene in cazul in care acestea au fost suspendate.
  2. Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Obiectivul acesteia este de a infiinta institutii si autoritati ale comunitatii europene privin respectarea drepturilor omului. Sarcinile acesteia sunt: colectarea de date si informatii, studii si analize, acordarea de consultanta institutiilor EU si statelor membre, cooperarea cu societatea civila si cresterea constientizarii la nivelul acesteia. Bugetul institutiei pentru 2007 este de 14 milioane euro.
  3. Egalitatea de gen. Programul este impartit in cinci sectiuni: forta de munca, includere si protectie sociala, conditii de lucru, diversitate si antidiscriminare, egalitate de gen. Aceesul la acest program este permis statelor membre, agentiilor de plasare a fortei de munca, autoritatilor locale si regionale, partenerilor sociali, ONG-urilor, institutiilor de cercetare si educare, expertlori in evaluare, oficiilor nationale de statistica si media. Bugetul pentru 2007-2013 este 657 590 000 euro.
  4. Antidiscriminarea si relatiile cu societatea civila. In momentul de fata sunt puse la dispozitie doua programe de finantare: stabilirea de parteneriate de trei ani cu retele active din cadrul UE care se ocupa de combaterea excluderii sociale si a discriminarii precum si cu promovarea egalitatii de gen si un al doilea program orientat pe studiul actiunilor si masurilor pozitive in UE.

Prezentarea programului