România se vede bine din perspectivă elvețiană este concluzia evenimentului care a marcat luni, 25 martie, încheierea Programului de Cooperare Elvețiano-Român (Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile și Fondul Tematic pentru Parteneriate și Experți). Ambasada Elveției în România, reprezentanți ai instituților publice centrale și locale și membrii Organismului Intermediar Elvețian au sărbătorit reușitele proiectelor împreună organizațiile finanțate.

 

Cu această ocazie, fotograful Cornel Brad a lansat un album de fotografie cu portretele a 30 de oameni care schimbă România în bine prin intermediul programului. Lista tuturor celor 141 de proiecte finanțate, precum și alte detalii despre acestea, este disponibilă pe site-ul www.elvetiaromania.ro, care prezintă detalii despre fiecare proiect în parte, precum și o serie de video-uri și alte materiale realizate în cadrul programului.

 

„Elveţia a finanțat, între 2011 și 2018, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, Fondul pentru Participarea Societăţii Civile şi Fondul pentru Parteneriate. Numărul impresionant de activități derulate arată că societatea civilă românească este capabilă să propună, să inoveze, să implementeze, să construiască, să ajute, să comunice și să aducă oamenii împreună. Mii de persoane au beneficiat de toate aceste eforturi, fie prin inițiative sociale, fie prin măsuri de protecție a mediului. Şi chiar după finalizarea programului, majoritatea actorilor rămân şi continuă să se implice. A fost un privilegiu pentru noi să facem parte dintr-un efort care valorizează viețile și comunitățile cu o asemenea intensitate”, a declarat Roland Python, Director al Biroului Contribuției Elvețiene în România.

Prin cele două fonduri tematice au fost implementate, printr-o finanțare nerambursabilă în valoare totală de 23.177.362 de franci elvețieni și susținerea experților și practicienilor elvețieni, 141 de proiecte din domenii variate precum sănătate, mediu, cultură, agricultură sau educație. Acestea au implicat peste 350.000 de oameni din 129 de comunități, în cei 9 ani de derulare a programului.

 

Cornel Brad, autorul albumului de fotografie intitulat, ca și evenimentul, „România se vede bine din perspectivă elvețiană”, a făcut un sumar subiectiv al proiectelor pe care a avut ocazia să le cunoască mai bine: „Timp de 28 de zile și cale de trei volute prin țară, am cunoscut doar câțiva dintre acei oameni care au gestionat fonduri oferite în ultimii 5 ani ai Programului de Cooperare Elvețiano-Român, pentru dezvoltarea societății civile. Așa am întâlnit oameni care salvează vieți sau le fac mai bune prin cunoaștere și educație, îmblânzitori de albine și de zimbri, vorbitori de limba delfinilor, oameni încercați de probleme grave de sănătate, oameni care apără patrimoniul, pompieri voluntari și horticultori altruiști”.

O parte din proiecte au îmbunătățit considerabil furnizarea de servicii sociale, cum ar fi, de exemplu, implementarea unui nou sistem de tele-asistență pentru îngrijire la domiciliu a persoanelor în vârstă, sensibilizarea cu privire la problemele și politicile de sănătate publică, precum prevenirea cancerului de sân, dar și integrarea în societate a personalelor cu handicap printr-un stil de viață independent.

 

O altă parte dintre proiecte au atins rezultate remarcabile în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, cum ar fi conservarea populației de delfini din Marea Neagră, introducerea unui nou proiect de lege privind achizițiile publice ecologice sau introducerea unor modificări la legea privind administrarea spațiilor verzi. Alte proiecte au avut un mare succes în creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța conservării soiurilor de fructe tradiționale sau în introducerea colectării selective și gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

 

„Organizațiile societății civile, angajații, membrii și voluntarii acestora, joacă un rol important în furnizarea de servicii sociale persoanelor din grupuri vulnerabile, care nu au acces la serviciile publice din diferite motive. Ei sunt, de asemenea, inovatori prin dezvoltarea de noi soluţii privind calitatea vieții, dar și prin abordarea unor teme ignorate sau presante, atât în mediul rural, cât și în cel urban. Şi, nu în ultimul rând, ei sunt cei care pun în evidență problemele și promovează schimbarea în practici, politici și legi, pentru a îmbunătăți accesul sau calitatea serviciilor sociale și a proteja mediul. Vă pot asigura că România nu arată doar bine din perspectiva elvețiană, ci chiar este foarte bine. Are o mulțime de tineri și persoane cu experienţă implicate în activităţile organizațiilor societății civile, cu viziuni clare pentru promovarea unei societăți sustenabile și incluzive. Aveți grijă de ea!”, a declarat Dieter Zürcher, Coordonatorul Organismului Intermediar Elvețian.

 

***** 

Despre Programul de Cooperare Elveţiano-Român – Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile și Fondul Tematic pentru Parteneriate și Experți

În 2010, Elveția s-a angajat să sprijine România în efortul său de a reduce disparitățile economice și sociale existente între România şi alte ţări mai avansate din Uniunea Europeană extinsă şi să contribuie, în interiorul țării, la reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre centrele urbane dinamice şi regiunile periferice structural mai slabe.

În anul 2011, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (ADC) a selectat consorţiul format din KEK-CDC Consultants, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi Fundaţia pentru Parteneriat ca fiind Organismul Intermediar Elveţian (OIE) pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate şi Experţi şi a Fondului Tematic pentru Participarea Societăţii Civile.

Programul de Cooperare Elveţiano-Român (SRCP) face parte din ajutorul nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elveţian către 13 state membre ale UE care au aderat în perioada 2004 – 2013. Programul de Cooperare Elvețiano-Român compus din Fondul Tematic pentru Parteneriate şi Experţi şi Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile a fost ghidat de următoarele principii: transparenţă, incluziune socială, oportunităţi şi drepturi egale, durabilitatea și protecția mediului, angajament faţă de toţi actorii implicaţi, subsidiaritate şi descentralizare.