Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile în parteneriat cu Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice si Fundaţia pentru Parteneriat anunţă Cererea de propuneri de proiecte - Runda I în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale.

1. Obiectivul Fondului ONG
Obiectivul Fondului ONG înfiinţat de Mecanismul Financiar al Zonei Economice Europene  (European Economic Area EEA) este de a consolida societatea civilă din România prin sprijinirea unor proiecte în cinci domenii prioritare. 
          - consolidarea democraţiei
          - oportunităţi pentru participarea copiilor si tinerilor la viaţa comunităţii 
          - incluziune socială şi acces la servicii sociale 
          - protecţia mediului
          - conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural

2. Bugetul alocat şi valoarea finaţărilor
Fondul ONG acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte dezvoltate de organizaţii neguvernamentale. Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este 1.800.000 EUR. Alocarea financiară pe componente ...

Pentru detalii apasati aici!