Fondul pentru Inovare Civică (CIF) oferă finanțări nerambursabile pentru organizațiile neguvernamentale care doresc să deruleze acțiuni de implicare în comunitate în vederea accesului îmbunătăţit la energie. Finanțarea fiecărui proiect poate ajunge până la 60.000 de lei.

 

Ajuns la cel de-al șaptelea an consecutiv, Fondul pentru Inovare Civică (Civic Innovation Fund - CIF) este un program de finanțare susținut exclusiv de donatori privați. Componenta Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătăţit la energie, derulată cu sprijinul Enel România, încurajează acțiunile de mobilizare civică ce vizează îmbunătățirea accesului la energie, abordând efectele sărăciei energetice.

 

Sărăcia energetică se referă fie la lipsa conexiunii fizice la reţelele electrice, fie la dificultatea unei gospodării de a-și asigura energia la costuri accesibile. Studiile arată că zeci de mii de gospodării din România nu sunt conectate la reţeaua de electricitate (cele mai recente studii vorbesc despre circa 30.000, în timp ce Strategia Energetică a României elaborată în 2016 indică un număr mai mare). Cele mai frecvente efecte ale sărăciei energetice sunt cele legate de marginalizarea socială, probleme de sănătate cauzate de încălzirea deficitară sau de condiţiile necorespunzătoare de gătit, obstacole în parcursul educaţional sau şomajul. Sărăcia energetică generează un cerc vicios al datoriilor, al penalităţilor şi al deconectării de la reţea sau al intervenţiilor neautorizate la reţea.

 

Pot candida în cadrul prezentului apel de proiecte organizații neguvernamentale înființate în România, în calitate de unic aplicant sau în parteneriat cu alte organizații neguvernamentale, grupuri civice, instituții publice sau firme. Termenul limită pentru depunerea scrisorilor de intenție este 20 iunie 2018, ora 16.00, prin încărcare online pe platforma  www.finantare.fdsc.ro.

 

Proiectele trebuie să vizeze derularea de activități în București sau în județele Arad, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Hunedoara, Timiș, Tulcea, cu precădere. Pot fi, de asemenea, finanțate proiecte care nu vizează un anumit județ, ci au un impact la nivel național.

 

Proiectele câștigătoare pot beneficia de sprijinul Enel România, care oferă expertiză tehnică în implementarea acestora. De asemenea, angajații Enel pot participa ca voluntari în proiecte.

 

Mai multe detalii privind modalitatea de aplicare și criteriile de eligibilitate și de selecție a proiectelor se găsesc în Ghidul solicitanților, disponibil pe www.finantare.fdsc.ro.

 

*****

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, advocacy pentru construirea unui mediu favorabil, sprijinirea actorilor societății civile incluzive și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Mai multe detalii la www.fdsc.ro.

 

 

Fondul pentru Inovare Civică (CIF Civic Innovation Fund) este un program de finanţare dedicat organizațiilor neguvernamentale lansat de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) în 2012, cu susţinerea Trust for Civil Society în Central and Eastern Europe şi sustinut de donatori privaţi din România (Enel România, OMV PETROM, Raiffeisen Bank și Ursus Breweries). Aproximativ 150 de proiecte au beneficiat de finanțare până în prezent. Începând cu 2015, programul se derulează în parteneriat cu Romanian-American Foundation, care s-a alăturat FDSC în efortul de a încuraja comunităţile să îşi contureze propriile modele de dezvoltare şi implicare civică. Programul sprijină iniţiative care au potenţialul să schimbe mentalități şi să dezvolte spiritul civic. Status quo-ul local, regional sau chiar naţional poate fi schimbat atunci când cetăţenii se implică şi acţionează coordonat pentru apărarea intereselor lor şi ale comunităţilor din care fac parte. Mai multe detalii la www.fdsc.ro/cif și www.finantare.fdsc.ro.