Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat vineri, 8 ianuarie 2021, apelul de proiecte Drepturile omului – implementare la nivel național.

Apelul beneficiază de o alocare financiară de 8.868.529 de euro, prin intermediul căreia vor fi finanțate proiecte menite să sprijine demersurile de implementare a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei, pentru România. Granturile alocate în cadrul apelului vor fi de minim 500.000 de euro și maxim 2,5 milioane de euro.

Apelul se adresează entităţilor publice centrale cu responsabilități în domeniul drepturilor omului și organizațiilor non-guvernamentale active și cu experiență dovedită în acest domeniu.

Proiectele depuse în cadrul apelului vor propune activități care să aducă beneficii unor categorii de grupuri vulnerabile precum: copii, persoane private de libertate, persoane cu dizabilități, minorități naționale, femei și alte grupuri vulnerabile (persoane LGBTI, minoritățile religioase etc.).

Apelul își propune să finanțeze, printre altele, dezvoltarea de documente de politici publice/ îmbunătățirea legislației/ planuri de acțiune și pilotarea acestor măsuri, crearea unor mecanisme de acțiune imediată în vederea implementării recomandărilor formulate de organisme ale Consiliului Europei, crearea unor mecanisme transparente de informare a publicului cu privire la recomandările și rapoartele de țară emise de CEDO și de alte organisme, organizarea de campanii de comunicare cu privire la drepturile omului, oferirea de asistență juridică pentru victimele încălcării drepturilor omului, crearea unor mecanisme de consultare cu reprezentanții grupurilor vulnerabile, în vederea armonizării legislației naționale cu documentele internaționale semnate și ratificate de România.

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 24 de luni. Depunerea propunerilor de proiecte se realizează online, termenul limită fiind 9 aprilie 2021.

Documentația aferentă apelului precum și alte informații suplimentare sunt disponibile pe pagina web aferentă Programului Dezvoltare locală. Eventuale solicitări de clarificări pot fi transmise de cei interesați pe adresa de e-mail info@frds.ro.

 

Programul Dezvoltare locală își propune să finanțeze proiecte menite să crească gradul de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate și de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, să contribuie la combaterea abandonului școlar, la dezvoltarea unor măsuri integrate de incluziune a romilor și de combatere a discriminării, să dezvolte capacitatea administrației centrale și locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România. Programul are un buget total de 86.941.176 de euro (incluzând cofinanțarea de 15% acordată de Guvernul României). Detalii specifice despre Programul Dezvoltare locală sunt disponibile pe www.frds.ro, https://dezvoltare-locala.frds.ro, www.eeagrants.ro și www.eeagrants.org.