Fondul Roman de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor" (Dezvoltare Locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat ieri, marţi, 10 septembrie 2019, apelul de propuneri de proiecte "Dezvoltare Locală".

În total, suma alocată apelului este de 10.090.640 Euro, provenită din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%).

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 euro, iar cea maximă este de 2.500.000 euro.

Apelul de proiecte are ca obiectiv implementarea de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi excluziunii sociale şi care să contribuie la creşterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum şi la creşterea nivelului de satisfacţie ale acestor grupuri cu privire la calitatea acestor servicii. Proiectele finanţate în cadrul apelului "Dezvoltare locală" vor contribui cel puţin la realizarea următorilor indicatori:

  • 5.000 de persoane din grupuri vulnerabile care primesc servicii sociale personalizate furnizate în minim 140 de oraşe/ comune/ localităţi
  • 5 modele de intervenţie aplicate în lucrul cu grupurile vulnerabile

Solicitanţii eligibili sunt entităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile autorităţilor locale împreună cu parteneri din România şi/sau Norvegia.

Activităţile susţinute de proiectele finanţate în cadrul acestui apel vor viza că grup-tinta principal persoanele vârstnice, copiii afectaţi de migraţia părinţilor, persoanele cu dizabilităţi, cu boli grave/ în faza terminală, victimele ale abuzurilor şi violenţei în familie, alte categorii de grupuri vulnerabile şi au în vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii de sprijin, de asistentă, de îngrijire socială, medicală, în vederea accesului pe piaţa muncii, precum şi promovarea şi replicarea noi modele de intervenţie pentru grupuri vulnerabile. De asemenea, alte exemple de măsuri vizează investiţii în accesibilitatea fizică şi informaţională a serviciilor de asistenţă socială, medicală şi a  instituţiilor de învăţământ, precum şi asistentă, sprijin şi însoţire în vederea soluţionării situaţiei locative pentru grupurile vulnerabil şi investiţii în achiziţionarea, renovarea sau construcţia de locuinţe pentru grupuri vulnerabile.

Durata proiectelor este cuprinsă între 18 luni şi 36 de luni. Termenul-limită de depunere a proiectelor este 18 decembrie 2019.

Documentele apelului (atat in limba română cât și în limba engleza) pot fi găsite aici:  Consulta Ghidul aplicantului si alte documente aferente

Dorim să precizăm că în scopul informării/ identificării de parteneri din Norvegia, FRDS organizează în perioada următoare o serie de evenimente: