Grupul GEFCO, furnizor global de servicii pentru lanțurile de aprovizionare industriale și lider european în logistică auto a publicat raportul său privind responsabilitatea socială (CSR) a grupului, prezentând procesul continuu de dezvoltare durabilă al companiei. Reflectat și în noua sa semnătură de brand, „Partners, unlimited ”(Parteneri, pe termen nelimitat), grupul continuă urmărirea angajamentului său pentru dezvoltarea unei activități durabile, bazate pe cooperare și pe relații puternice cu toate părțile interesate.

 

În România, GEFCO sponsorizează Fundația Parada pentru persoanele fără adăpost. Sprijinul GEFCO a ajutat la furnizarea de alimente pentru peste 260 de persoane, a oferit acces la asistență socială și medicală în peste 300 de cazuri și la identificarea a două soluții de închiriere. De asemenea, filiala din România a achiziționat echipament pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București.

 

Accent strategic pe mediul înconjurător 

În conformitate cu cele zece principii ale Pactului global al Națiunilor Unite (United Nations Global Compact), grupul GEFCO recunoaște importanța valorilor în ceea ce privește activitățile durabile și se angajează să-și îndeplinească responsabilitățile față de mediul înconjurător, precum și cele față de drepturile omului, standardele de muncă internaționale și lupta împotriva corupției.

Pe parcursul ultimilor doi ani, GEFCO și-a atins obiectivul său de reducere a emisiilor de CO2 cu 2% pe an. În același timp, grupul a lucrat îndeaproape cu clienții și furnizorii săi pentru a reduce impactul emisiilor de CO2 ale întregului lanț de distribuție, prin servicii precum Castor, un software dedicat pentru monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, GEFCO a inițiat un Cod de achiziții responsabile pentru furnizori și subcontractori. Până la sfârșitul anului 2017, peste 1.100 de parteneri ai grupului din domeniul transporturilor rutiere au semnat acest cod, fiind de acord să respecte standardele de mediu pentru vehiculele utilizate și să inițieze sesiuni de instruirea privind șofatul ecologic.

Pentru a stabili impactul său social și de mediu, grupul a luat parte la numeroase programe de evaluare și certificare. În 2017, 59 de unități GEFCO și-au reînnoit certificarea ISO 14001. În același timp, grupul a obținut calificativul B în evaluarea CDP (Carbon Disclosure Project), realizând o îmbunătățire a rezultatului său față de anul 2015, când a înregistrat calificativul D. GEFCO a primit, de asemenea, un scor de 60 din 100 din partea EcoVadis, care evaluează evoluția companiei referitoare la practicile sociale și de mediu, etica în domeniul afacerilor și achizițiile responsabile, evidențiind rezultatele pozitive obținute de GEFCO în aceste domenii.

 

Reducerea impactului serviciilor asupra mediului 

Pentru a-și îndeplini angajamentele ecologice, GEFCO investește în soluții ecologice pentru nevoile lanțurilor de aprovizionare:

  • O nouă versiune a software-ului de tracking, CADIS OPTIM, pentru a optimiza transportul prin intermediul camioanelor. Testele au identificat următoarele beneficii: cu 15% mai puțini kilometri acoperiți, rate de alimentare mai ridicate cu 4% și cu 9% mai puține camioane pe șosea.
  • Dezvoltarea transportului multimodal și a rutelor alternative, precum „Drumul Mătăsii”. Pe lângă costurile de livrare care sunt de zece ori mai mici decât cele aferente transportului aerian și timpi de livrare la jumătate față de cei asociați transportului maritim, transportul feroviar reduce semnificativ impactul asupra mediului, prezentând emisii de cinci ori mai mici decât transportul maritim.
  • Soluții de depozitare „verzi” precum depozitul de vehicule Courgenay, care găzduiește cea mai puternică centrală fotovoltaică din Elveția. În anul 201, GEFCO a realizat economii de 8% în consumul de energie, prin eforturile depuse în peste 50 din unitățile sale.

 

Promovarea culturii Infinite ProximityTM

În 2017, GEFCO a ales zece principii fundamentale ale culturii sale organizaționale. Aceste zece principii, unite în programul Infinite Proximity™ (proximitate infinită), servesc ca linii directoare pentru acțiunile și deciziile angajaților, precum și pentru dezvoltarea generală a grupului. Lansarea programului a reprezentat o oportunitate pentru întregul Comitet executiv de administrare de a împărtăși principiile Infinite Proximity™ cu peste 2.000 de manageri din 12 țări diferite din Europa, Asia și America de Sud.

 

Recunoscând importanța implicării angajaților și a practicilor echitabile în ceea ce privește drepturile omului, grupul își fundamentează politica de recrutare pe patru piloni: transparență, vizibilitate, eficiență și asertivitate. Toți directorii de resurse umane la nivel global au primit instrucțiuni pentru a standardiza practicile de recrutare și a susține brandul de angajator al GEFCO. Grupul implementează, de asemenea parteneriate locale cu universități și școli de afaceri pentru a atrage tinere talente. În 2017, au fost recrutați 1.920 de angajați pe perioadă nedeterminată, o creștere cu 27% față de 2016. De asemenea, GEFCO a primit calificarea „Happy Trainees” (Stagiarii fericiți) pentru al doilea an consecutiv, clasificându-se pe locul șase în categoria „Internațional”.

 

 

 

 

***

Despre grupul GEFCO

Noi, la GEFCO, considerăm cooperarea cu partenerii noștri pe termen lung drept cheia dezvoltării comune. Având la bază 69 de ani de experiență și o tradiție însemnată în industria automobilelor, proiectăm soluții inteligente și flexibile pentru lanțurile complexe de aprovizionare. Astăzi, grupul GEFCO este lider european în logistica automobilelor și un partener top 10 la nivel mondial în soluțiile multimodale destinate lanțurilor de aprovizionare. Grupul este prezent în 47 de țări, cu 300 de locații din întreaga lume incluse în rețeaua sa actuală și având 13.000 de angajați la nivel global. GEFCO a raportat o cifră de afaceri de 4,4 miliarde de euro în 2017.