Fundaţia Principesa Margareta a României invită centrele de zi pentru copii ce provin din medii defavorizate din București și Ilfov să aplice pentru grantul “Metoda Generaţii” până pe 5 mai.
Finanțarea are ca scop atragerea vârstnicilor din comunitate ca voluntari în sprijinul copiilor, în activitățile socio-educative ale centrului selectat.

Grantul se acordă cu scopul de a implementa metodologia intergeneraţională  în cadrul centrului de zi, pe perioada unui an calendaristic. Valoarea totală a grantului este de 8000 Euro, din care 4000 Euro vor fi strânși în cadrul unei campanii de fundraising organizată de centru împreună cu Fundaţia Principesa Margareta a României.

Programul naţional “Generaţii” dezvoltă centrele de zi educaţionale de tip afterschool în centre intergeneraţionale, mobilizând persoanele vârstnice din comunitate să activeze ca voluntari și implicând membrii comunității în susținerea centrului. Centrul intergenerațional aduce împreună persoane aparţinând mai multor generaţii şi devine cadrul în care copiii proveniți din familii sărace și voluntarii vârstnici socializează, învaţă lucruri noi, se ajută reciproc. Vârstnicii din comunitate, doritori să ofere din timpul lor, dispuși să își împărtășească experienţa și competenţele, pot deveni voluntari seniori în cadrul centrului care implementează metoda de lucru intergeneraţională. Voluntarii seniori sprijină copiii în realizarea temelor școlare, organizează și participă cu ei la diferite activități socio-educative, ateliere creative sau cluburi vocaționale.

În perioada 2015-2016, un număr de 10 centre sociale din țară au implementat metoda intergeneraţională dezvoltată de Fundaţia Principesa Margareta a României. În anul 2017, Metoda Generaţii va fi extinsă în județele Bacău, Brașov și în București.

Criterii de eligibilitate pentru aplicanți:

 

  • Centru de zi de tip after school, din București sau Ilfov, cu servicii gratuite pentru minim 30 de copii ce provin din medii defavorizate, ȋnscrişi ȋntr-o formă de ȋnvăţământ, cu vârste cuprinse ȋntre 6-16 ani, cu un venit pe membru de familie mai mic de 1000 lei;
  • ONG cu minim 1 an vechime;
  • Disponibilitate de a implica un număr de minim 10 voluntari vârstnici (60+) pe perioada proiectului;
  • Relație bună cu beneficiarii, bazată pe respect și o atitudine antidiscriminare și dorința de a contribui la dezvoltarea capacităților de viață independentă;
  • Disponibilitate de a-și crește relațiile cu comunitatea, creând cadrul pentru implicarea voluntarilor și a donatorilor;
  • Disponibilitate de a investi în atragerea de fonduri și comunicarea performantă cu comunitatea de susținători;
  • Transparență financiară și disponibilitatea de a comunica modul de utilizare a sprijinului financiar;
  • Disponibilitatea de a identifica și aplica soluții pentru creșterea calității serviciilor, a comunicării și performanței organizaționale, cu sprijinul Fundației Principesa Margareta a României;
  • Interes în a continua activitatea pe termen lung;
  • Bună reputație în comunitate.

 

Pentru a vedea ce trebuie să cuprindă dosarul de aplicație consultați acest link.

Prin “Metoda Generații”, Fundaţia Principesa Margareta a României și finanțatorii Raiffeisen Bank și Johnson Wax, și-au  propus să îmbunătățească calitatea serviciilor sociale oferite copiilor, să crească coeziunea comunităților și să acorde un rol activ persoanelor vârstnice.

Documentele necesare pentru selecție vor fi trimise până la data de 5 mai 2017 la adresa anca.sohorca@principesa.ro, telefon 021.312.30.35.