Parlamentul European lanseaza apelul pentru finantarea proiectelor fundatiilor politice. Beneficiarii acestui program sunt reprezentati de asociatiile politice constituite la nivel european.

Activitati eligibile:

  • Finantarea se acorda pentru dezvoltarea activitatilor sustinute de fundatiile politice europene.
  • Sunt finantate activitati referitoare la domenii precum cetatenie si management public.

Pentru a fi eligibila, o fundatie politica la nivel european trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Trebuie sa fie afiliata la unul dintre partidele politice la nivel european si recunoscuta in conformitate cu regulamentul, precum si certificata de acea parte.
  • Trebuie sa aiba personalitate juridica in statul membru in care isi are sediul. Aceasta personalitate juridica va fi separata de cea politica la nivel european la care fundatia este afiliata.
  • Trebuie sa observe, in special in cadrul programului sau si al activitatilor, principiile pe care Uniunea Europeana este fondata, si anume: principiile libertatii, democratiei, respectarea dreptului omului si a libertatilor fundamentale, precum si a statului de drept.
  • Nu va promova scopuri financiare.
  • Organismul sau de conducere trebuie sa fie echilibrat din punct de vedere geografic.

Bugetul total al programului este in valoare 7 milioane euro. Suma acordata pentru un proiect nu trebuie sa depaseasca 85% din costurile eligibile ale acestuia.

Termen limita al acestui program este 1 noiembrie 2008.

Sursa: www.finantare.ro