Mega Mall implementează tehnologia BigBelly, soluția inteligentă pentru reciclare care comunică date în timp real pentru a permite eficientizarea colectării selective. Implementarea acestui proiect se desfășoară în luna noiembrie și este parte a campaniei „Natura unui MULȚUMESC”, prima inițiativă de colectare selectivă și de administrare a deșeurilor la sursă a centrului comercial. Campania dă voce beneficiarilor direcți: Apa, Pădurea, Orașul și pune publicul față în față cu schimbările pe care colectarea selectivă le aduce în fiecare dintre cele trei medii.

Natura unui MULȚUMESC este o campanie de conștientizare și educare adresată atât clienților, cât și magazinelor din centrul comercial și încurajează comportamentul responsabil față de mediul înconjurător. În calitate de promotor al inițiativelor pentru protecția mediului, Mega Mall își propune educarea publicului pentru un stil de viață prietenos cu natura, punând la dispoziție cadrul optim pentru colectarea diferențiată a deșeurilor.

În prima etapă a proiectului, clienții Mega Mall vor găsi patru containere inteligente de colectare selectivă.  Două dintre acestea pot fi utilizate pentru colectarea plasticului, sticlei și metalului, și alte două vor fi dedicate deșeurilor din carton și hârtie. Sistemul este dotat cu funcționalități precum autoalimentare cu lumină naturală, pedale hands-free pentru evitarea accidentelor, un sistem de comprimare a deșeurilor pentru reducerea transporturilor și un mecanism tehnologizat care notifică echipa tehnică atunci când deșeurile trebuie colectate. Sistemul de colectare selectivă este câștigător al premiului Smart City (Barcelona, Spania).

Prin realizarea procesului de colectare selectivă, în viitor, clienții Mega Mall pot contribui la reducerea consumului de energie, reducerea poluării, păstrarea unui mediu curat și reducerea cantităților de deșeuri depozitate, cu efecte pozitive vizibile și imediate asupra orașului și a naturii.

În următoarea etapă a proiectului „Natura unui MULȚUMESC”, în zona de food court a mall-ului se va implementa un sistem de colectare selectivă pentru reciclarea corectă a deșeului menajer și reducerea plasticului, o strategie proactivă de colectare a deșeurilor la sursă. Bazată pe regula celor 4R: Refolosește, Redu, Reciclează – Repetă!,  inițiativa va fi un exemplu de economie circulară și un mod eficient de a proteja mediul, prin reducerea cererii pentru resurse naturale noi și o conservare a resurselor limitate neregenerabile. În plus, vor fi amplasare instalații speciale, piese de decor și de mobilier, realizate din materiale care pot fi reciclate (plastic, hârtie, aluminiu etc).