Lansarea programului Capacitare economica prin antreprenoriat a fost deschisa de catre Excelenta Sa Jean-Hubert LEBET, Ambasadorul Elvetiei in Romania, si de catre doamna  Enikő LACZIKO, Secretar de Stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului Romaniei. Domnul Thomas STAUFFER, seful Biroului Contributiei Elvetiene pentru Romania a moderat evenimentul si a prezentat rolul capacitarii economice pentru incluziunea sociala. Din partea Agentiei Elvetiene pentru Dezvoltare si Cooperare SDC au participat domnul Thomas KRAJNIK, Manager de program pentru Romania si domnul Mattia PORETTI, Consilier regional pentru incluziune sociala.

In alocutiunea sa de deschidere, Ambasadorul Elvetiei a declarat: “Adesea romii, dar de asemenea si alte grupuri vulnerabile, sunt exclusi de la participarea in economia formala si prin urmare le sunt refuzate beneficiile asociate unei activitati generatoare de venit formale. Aceasta excluziune, in multe cazuri, este rezultatul discriminarii trecute si prezente. Prin programul lansat astazi speram sa combatem stereotipurile concentrandu-ne nu pe slabiciuni ci pe resurse economice si sociale existente.”

„Dimensiunea economica a excluziunii sociale la nivelul comunitatilor de romi necesita interventii specifice. Departamentul pentru Relatii Interetnice, ca principal partener al Agentiei Elvetiene de Dezvoltare si Cooperare SDC, este interesat in mod deosebit de promovarea principiilor bunei intelegeri, imbunatatirea intelegerii reciproce si buna convietuire la nivelul comunitatilor multietnice in care proiectele finantate din acest program vor fi implementate”, a spus doamna Enikő LACZIKO, Secretar de Stat, Departamentul pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului Romaniei.

Programul Capacitare economica prin antreprenoriat este finantat prin Fondul de Reforma in legatura cu incluziunea romilor si altor grupuri vulnerabile (www.romainclusionfund.ro) ca parte a Programului de Cooperare Elvetiano-Roman. Acesta va sustine proiecte propuse de organizatii ale societatii civile din Romania cu activitati anterioare de succes in comunitatile de romi si va promova activitati generatoare de venit si/sau antreprenoriale. Sunt incurajate parteneriatele cu alte organizatii si institutii, inclusiv autoritati publice. Beneficiarii finali ai programului sunt potentiali antreprenori care apartin minoritatii rome si altor grupuri dezavantajate din punct de vedere socio-economic.


Contact:
Cristi MIHALACHE
Director de program
E-mail: cristi.mihalache@romainclusionfund.ro
Tel: 0728 300 602

Unitatea de Management a Programului (UMP)
Fondul Tematic pentru Incluziunea Romilor si altor Grupuri Vulnerabile
Str. Paris nr. 65, Sector 1, 011815, Bucuresti
Tel: +40 21 230 00 40, Fax: +40 21 236 05 95
www.romainclusionfund.ro