Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile publica Ghidul si anexele specifice Componentei DEZVOLTAREA CAPACITAȚII ONG-URILOR. REȚELE ȘI COALIȚII, in cadrul Rundei a doua a Fondului ONG, parte a granturilor Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Obiectivul general al Componentei DEZVOLTAREA CAPACITATII ONG-URILOR. RETELE SI COALITII este de a contribui la dezvoltarea generala a sectorului ONG in Romania si la dezvoltarea de retele, coaliții si think tank-uri eficace.

Componenta este structurata in 3 subcomponente:

Subcomponenta 5.1 - Sprijin pentru coalitii si retele la nivel regional si national si pentru think tank-uri

Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a consolida capacitatea interna a coalitiilor, retelelor si think tank-urilor  pentru ca acestea sa isi serveasca mai bine beneficiarii, membrii si publicul larg si pentru implementarea de initiative relevante de monitorizare a autoritatilor publice, formularea de propuneri de politici publice si dezvoltarea de campanii de advocacy la nivel regional si national.

Subcomponenta 5.2 - Sprijin pentru initiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri in Romania si cresterea reprezentarii sectorului neguvernamental

Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a sustine dezvoltarea unui cadru favorabil pentru inregistrarea si functionarea ONG-urilor in Romania, cresterea vizibilitatii si a capacitatii de atragere de fonduri in vederea unei mai bune reprezentari la nivelul intregului sector.  

Subcomponenta 5.3 - Consolidarea bazei de membri si voluntari ai organizatiilor neguvernamentale si cresterea participarii membrilor/voluntarilor in activitatile ONG-urilor

Obiectivul  acestei subcomponente este de a sprijini ONG-urile in vederea atragerii si mentinerii de membri si/sau voluntari si de a imbunatati capacitatea acestora de a isi extinde aria de interventie si de a multiplica activitatile cu impact pozitiv.

Suma totala alocata pentru aceasta Componenta in cadrul celei de-a doua runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 1.100.000 Euro.

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 2 Cereri de finantare in cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari. O organizatie care a contractat si/sau se afla in etapa de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte in cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate componentele) poate depune in calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de finantare in cadrul Rundei a doua.

Termenul de depunere a Cererilor de finantare este 14 octombrie 2014, ora 16.00.

Mai multe detalii si docuemntele specifice se gasesc aici.

Sursa: www.fondong.fdsc.ro