Implicare, prima componenta a programului Fondul ONG este deschisa.

Este cea de-a doua runda a programului de finantare dedicat ONGurilor, ce face parte din granturile Spatiului Economic European 2009 - 2014. Peste 9,7 de euro sunt disponibili pentru finantarea proiectelor organizatiilor neguvernamentale din diferite domenii, precum cetatenie activa, incluziune sociala, apararea drepturilor omului, protectia mediului si nu numai.

Primul apel, lansat in 2013, a pus la dispozitia organizatiilor neguvernamentale, in total, peste 20 de milioane de euro. Alaturi de cei aproximativ 16 milioane de euro disponibili la lansarea apelului, au fost adaugati in urma unei realocari financiare peste patru milioane de euro. Prin cele cinci componente ale programului au fost finantate peste 200 de proiecte.

Programul pastreaza cele cinci directii de finantare existente in cadrul apelului precedent:

 1. Implicare, cu un buget disponibil de 2,4 milioane de euro, prin care sunt finantate proiecte de cetatenie activa si implicare comunitara, precum si promovarea valorilor democratice fundamentale.

 2. Justitie sociala, cu un buget disponibil de peste 1,6 milioane de euro ce vizeaza proiectele pentru combaterea inegalitatilor sociale, saraciei si excluziunii, precum si pentru dezvoltarea comunitatilor interetnice.

 3. Dezvoltare durabila, cu un buget disponibil de 1,4 milioane de euro, finanteaza proiecte ce implica organizatiile neguvernamentale in imbunatatirea starii mediului din Romania. Participarea publica la activitati in domenii precum protectia biodiversitatii si peisajului, ecoturismul, advocacy si watchdog de mediu, educatie ecologica este unul dintre obiectivele urmarite prin aceasta componenta.

 4. Servicii sociale și de baza, cu un buget disponibil de 3,2 de euro, este destinata proiectelor ce contribuie la creșterea accesului și furnizarii serviciilor sociale și de baza pentru grupurile vulnerabile. Printre acestea se numara copiii și tinerii in situatie de risc, copiii cu dizabilitati și familiile lor, victimele traficului de persoane și ale violentei domestice, persoanele varstnice, ș.a.

 5. Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor. Retele și coalitii, cu un buget disponibil de 1,1 milioane de euro, se adreseaza proiectelor pentru dezvoltarea organizatiilor neguvernamentale din Romanias si dezvoltarii de retele, coalitii si think tank-uri. 

Detalii despre tipurile de granturi, conditiile de eligibilitate si activitatile eligibile sunt disponibile pe website-ul Programului, www.fondong.fdsc.ro. Organizatiile neguvernamentale vor avea la dispozitie doua luni pentru a depune proiecte in cadrul fiecarei componente. Termenele limita pentru depunerea proiectelor urmeaza a fi anuntate in curand, prin lansarea succesiva a Ghidurilor Solicitantilor pentru fiecare dintre directiile de finantare detaliate mai sus.

 Programul urmareste si o serie de tematici transversale, ce ar putea fi abordate in proiectele depuse in cadrul fiecarei componente. Printre acestea se regasesc: discursul instigator la ura, extremismul si actiunile motivate de ura, combaterea homofobiei, rasismului, xenofobiei, cresterea tolerantei si a intelegerii multiculturale, discriminarea pe criterii legate de gen si violenta asupra femeilor.

 Programul Fondul ONG, parte a granturilor Spatiului Economic European 2009 - 2014, vizeaza reducerea disparitatilor economice si sociale dintre Romania si cele trei tari donatoare: Norvegia, Islanda si Liechtenstein. In Romania, Programul este gestionat de consortiul format din Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), Fundatia pentru Parteneriat (FP) si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR).