Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile a publicat Ghidul Solicitantilor si anexele specifice Componentei SERVICII SOCIALE SI DE BAZA, in cadrul Rundei a doua a Fondului ONG, parte a granturilor Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Obiectivul general al Componentei SERVICII SOCIALE SI DE BAZA este de a creste accesul si furnizarea de servicii sociale si de baza pentru grupuri vulnerabile (copii si tineri in situatii de risc, copii cu dizabilitati si/sau probleme de sanatate mintala si familiile lor, victime ale traficului de persoane si ale violentei domestice  sau violentei motivate de gen, persoane varstnice, populatia din mediul rural, minoritati etnice, migranti, persoane fara adapost, persoane dependente de substante, persoane care se confrunta cu dificultati care pot conduce la excluziune sociala - precum un nivel scazut de educatie, lipsa unui loc de munca, somaj pe termen lung, neinregistrarea ca someri, boli cronice, etc.).

Suma totala alocata pentru aceasta Componenta in cadrul cele de-a doua runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 3.200.000 Euro.

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 2 Cereri de finantare in cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari. O organizatie care a contractat si/sau se afla in etapa de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte in cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate componentele) poate depune in calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de finantare in cadrul Rundei a doua.

Termenul de depunere a aplicatiilor este 8 octombrie 2014.

Mai multe detalii si documentele specifice se gasesc aici. 

Sursa: www.fondong.fdsc.ro