Fundatia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile publica Ghidul si anexele specifice Subcomponentei Combaterea inegalitatilor sociale, saraciei si excluziunii, din cadrul Componentei JUSTITIE SOCIALA, in cadrul Rundei a doua a Fondului ONG, parte a granturilor Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Obiectivul general al Componentei JUSTIȚIE SOCIALĂ este de a contribui la combaterea excluziunii sociale și reducerea disparităților din cadrul societății și dintre diversele grupuri din societate.

Componenta 2 - JUSTITIE SOCIALA este formata din 2 Subcomponente:

Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (pentru care va fi lansat un Ghid al Solicitantilor distinct)

Subcomponenta 2.2. Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii, care face obiectul prezentului Apel pentru Cereri de finantare

Obiectivul specific al Subcomponentei 2.2. Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii este de a genera schimbări la nivel de sistem pentru a combate inegalitățile sociale, de a propune măsuri pentru a combate sărăcia și pentru a adresa cauzele excluziunii sociale, conducând la un mediu mai just din punct de vedere social și la luarea unor decizii esențiale pentru a obține justiția socială.

Suma totala alocata pentru aceasta Subcomponenta in cadrul primei runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 649.635Euro.

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 2 Cereri de finantare in cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari. O organizatie care a contractat si/sau se afla in etapa de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte in cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate componentele) poate depune in calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de finantare in cadrul Rundei a doua.

Termenul de depunere a Cererilor de finantare este 13 octombrie 2014, ora 16.00.

Mai multe detalii si documentele specifice se gasesc aici. 

Sursa: www.fondong.fdsc.ro